Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mezní stavy progresivních konstrukčních materiálů s využitím nestandardních metod zkoušení

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGV101/96/K264
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1995-12-31 - 2001-12-30

Anotace
Komplexní program je zaměřen na výzkum inženýrských a fyzikálních projevů mezních stavů materiálů pro energetický a chemický průmysl, ložiska a další konstrukční aplikace. Zvláštní pozornost je věnována získání nejnovějších poznatků v oblasti experimentální lomové mechaniky v kombinaci s fyzikálními aspekty vzniku AE signálu a možnostem využití těchto poznatků v konkrétních konstrukcích a konstrukčních uzlech. Práce převážně experimentální povahy budou podloženy lomově mechanickými výpočty v souladu s nejnovějšími poznatky dvouparametrové lomové mechaniky. Bude stanoven vliv délky trhliny (u zkušebního vzorku) na parametry AE. Bude definována úloha ´constraint´u čela trhliny, jeho AE projevy, vztah k charakteristikám v mikro a makroměřítku. Budou studovány mikrostrukturní příčiny vzniku signálu AE u kompozitních typů materiálů. Pozornost bude zaměřena i na kontaktní namáhání součástí s ohledem na jeho projevy v oblasti AE mimo jiné u keramických materiálů.


Nic nebylo nalezeno / nothing found