Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Metoda hodnocení integrity tlakové nádoby reaktoru JE VVER-1000 při těžké havárii spojené s tavením jaderného paliva.

ŘešitelIng. Petr Dymáček, Ph.D.
Číslo projektuTITSSUJB938
Interní číslo projektu102110
Doba řešení2021-04-01 - 2023-12-31

Anotace
Cílem projektu je vyvinutí nyní neexistující metodiky hodnocení integrity TNR typu VVER-1000 při vysokých teplotách způsobených roztavením paliva v důsledku těžké havárie, včetně zjištění nezbytných vstupních dat, zejména mechanických vlastností materiálu TNR při teplotách nad 350 °C. Veškerá dosud prováděná hodnocení integrity TNR se vztahují na projektem očekávané stavy, které nepředpokládají teploty vyšší než 350 °C. Udržení integrity TNR při těžké havárii s tavením aktivní zóny je nezbytným předpokladem úspěšné aplikace strategie in-vessel melt retention. Hodnocení integrity TNR při těžké havárii bude proto jedním z nezbytných průkazů proveditelnosti této strategie.
   


Nic nebylo nalezeno / nothing found