Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mechanismy únavového poškozování u ultrajemnozrnných nerezavějících ocelí

ŘešitelIng. Jiří Man, Ph.D.
Číslo projektu13-32665S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2013-01-31 - 2016-01-30

Anotace
Ultrajemnozrnná austenitická nerezová ocel vyrobená transformací na martenzit a následným reversním žíháním representuje pokročilý materiál s možností řady aplikací. Jeho monotónní a únavové vlastnosti jsou studovány s cílem charakterizovat materiál a odhalit základní poškozující mechanismy přispívající ke zkrácení jeho únavového života. Cyklická plastická odezva, vnitřní struktura materiálu a její změny v průběhu cyklického namáhání, vývoj povrchového reliéfu, iniciace únavových trhlin, růst krátkých a dlouhých trhlin jsou studovány při symetrickém namáháni v tahu-tlaku s využitím počítačem řízeného elektrohydraulického zkušebního systému a řady náročných metodik jako TEM, FEG-SEM, FIB, EBSD, AFM ap. Jsou analyzovány mechanismy poškození v jednotlivých stadiích únavového života s cílem odhalit úlohu hranic zrn a srovnat chování ultrajemnozrnných materiálů se standardními polykrystalickými materiály. Vyvolané poškození bude konfrontováno se současnými modely únavového poškození.


2018

Man J., Järvenpää A., Jaskari M., Kuběna I., Fintová S., Chlupová A., Karjalainen L., Polák J.: Cyclic deformation behaviour and stability of grain-refined 301LN austenitic stainless structure. MATEC Web Conf. 165 (2018) 060052017

Man J., Chlupová A., Kuběna I., Kruml T., Man O., Järvenpää A., Karjalainen L., Polák J.: LCF behaviour of 301LN steel: coarse-grained vs. UFG-bimodal structure. Eighth International Conference on Low Cycle Fatigue 1 (2017) 205-210

Man J., Smaga M., Kuběna I., Eifler D., Polák J.: Effect of metallurgical variables on the austenite stability in fatigued AISI 304 type steels. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 139-159

Järvenpää A., Jaskari M., Man J., Karjalainen L.: Stability of grain-refined reversed structures in a 301LN austenitic stainless steel under cyclic loading. Mater. Sci. Eng. A 703 (2017) 280-2922016

Man J., Kuběna I., Smaga M., Man O., Järvenpää A., Weidner A., Chlup Z., Polák J.: Microstructural changes during deformation of AISI 300 grade austenitic stainless steels: Impact of chemical heterogeneity. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 2299-2306

Polák J., Mazánová V., Kuběna I., Heczko M., Man J.: Surface Relief and Internal Structure in Fatigued Stainless Sanicro 25 Steel. Metall. Mater. Trans. A 47A (2016) 1907-1911

Polák J., Man J.: Experimental evidence and physical models of fatigue crack initiation. Int. J. Fatigue 91 (2016) 294-3032015

Polák J., Man J.: Initiation of stage I fatigue cracks - experiments and models. Procedia Eng. 101 (2015) 386-394

Polák J., Man J.: Quantitative model of the surface relief formation in cyclic straining. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 675-6802014

Chlupová A., Man J., Kuběna I., Polák J., Karjalainen L.: LCF behaviour of ultrafine grained 301LN stainless steel. Proc. Eng. 74 (2014) 147-150

Man J., Valtr M., Kuběna I., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM and FIB study of cyclic strain localization and surface relief evolution in fatigued f.c.c. polycrystals. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 524-529