Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami

Spoluřešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGA101/09/1821
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2012-12-30

Anotace
Lamelární struktury vedou k významnému zvýšení houževnatosti materiálu v porovnání s jinými typy mikrostruktur. Tento efekt je způsoben tím, že lamelární struktury zvyšují účinnost mechanismů zhouževnatění a podporují vznik zbytkových napětí. Navzdory intenzivnímu výzkumu mechanických a lomových vlastností multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov, zbývá stále několik kritických problémů, které si zasluhují další výzkum.Stávající lomová kritéria a výpočty zbytkových napětí v multilamelárních strukturách nerespektují dostatečně materiálová rozhraní, povrchy a materiálové hrany, které vedou k singularitám ve fyzikálních polích. Jedním ze způsobů, jak zmírnit tyto efekty, je vytvoření spojitých změn v materiálovém složení jednotlivých vrstev, které odstraňují singularity ve fyzikálních polích a mohou dokonce vést ke stavu, kdy materiálové spoje nejsou podrobeny napětí.


2013

Profant T., Klusák J., Ševeček O., Kotoul M.: On the direction of a crack initiated from an orthotropic bi-material notch composed of materials with non-uniform fracture mechanics properties. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 545-548

Řehořek L., Chlup Z., Meng D., Yunos D., Boccaccini A., Dlouhý I.: Response of 45S5 Bioglass (R) foams to tensile loading. Ceram. Int. 39 (2013) 8015-8020

Profant T., Klusák J., Ševeček O., Hrstka M., Kotoul M.: An energetic criterion for a micro-crack of finite length initiated in orthotropic bi-material notches. Eng. Fract. Mech. 110 (2013) 396-4092012

Ahmedw A., Chlup Z., Dlouhý I., Rawlings R., Boccaccini A.: Mechanical Properties of Low-Density SiC-Coated Carbon-Bonded Carbon Fiber Composites. Int. J. Appl. Ceram. Technol. 9 (2012) 401-412

Boccaccini D., Maioli M., Cannio M., Dlouhý I., Romagnoli M., Leonelli C., Boccaccini A.: A lifetime prediction method based on Cumulative Flaw Length Theory. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 1175-1186

Ševčík M., Hutař P., Knésl Z., Náhlík L., Zouhar M.: Estimation of the critical configuration of a crack arrested at the interface between two materials. Comp. Mater. Sci. 64 (2012) 225-228

Marcián P., Majer Z., Florian Z., Dlouhý I.: Stress Strain Analysis of High Porous Ceramics. Adv. Mater. Res. 482-484 (2012) 1330-13332011

Jurči P., Dlouhý I.: Fracture behaviour of P/M Cr-V ledeburitic steel with different surface toughness. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 18 (2011) 36-43

Náhlík L., Šestáková L., Hutař P., Knésl Z.: Generalized linear elastic fracture mechanics: an application to a crack touching the bimaterial interface. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 445-448

Jurči P., Dlouhý I.: Coating of Cr-V ledeburitic steel with CrN containing a small addition of Ag. Appl. Surf. Sci. 257 (2011) 10581-10589

Cho J., Inam F., Reece M., Chlup Z., Dlouhý I., Shaffer M., Boccaccini A.: Carbon nanotubes: do they toughen brittle matrices?. J. Mater. Sci. 46 (2011) 4770-4779