Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Materiály pro vysokoteplotní aplikace – mechanismy zpevnění a poškození

Řešitelprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
Číslo projektu13-23652S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2013-01-31 - 2016-01-30

Anotace
Budou shromaždovány údaje a znalosti potřebné k vývoji materiálů určených pro provoz v podmínkách vysokých zatížení a vysokých teplot a budou aplikovány s využitím mezinárodní spolupráce. Bude studována odezva dvou vyvíjených materiálů podrobených vysokým zatížením při vysokých teplotách a to materiálu pro konstrukci zařízení na efektivní spalování uhlí a materiálu pro fúzní energetiku. Mechanismy zpevnění budou studovány vyšetřováním interakcí dislokací s různými typy překážek (ostatní dislokace, precipitáty, karbidy, dispergované cizí částice). Procesy poškození během creepu, cyklického creepu, nízkocyklové únavy, termomechanické únavy a při interakci únavy a creepu budou studovány s cílem určit mechanismy poškození při vysokoteplotní exploataci materiálu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found