Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Martenzitické transformace ve slitinách NiTi

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu106/09/1913
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Navrhovaný projekt směřuje k zodpovězení dvou otevřených otázek výzkumu vztahu mezi mikrostrukturou a mechanismy martenzitické transformace v tvarově paměťových slitinách NiTi: (i) jak transformační dráha závisí na chemickém složení a strukturních parametrech hranic zrn v polykrystalech, ve kterých mohou hranice zrn procházet změnami při tepelném zpracování v řízených atmosférách a (ii) co je mikrostrukturní příčinou výrazných makroskopických změn parametrů hysterezní smyčky při funkční únavě superelastických NiTi drátů. Návrh sleduje rovněž metalurgické téma, a to vakuové tavení slitin NiTi v keramických kelímcích s cílem připravit slitinu s nízkým obsahem kyslíku a bez kontaminace uhlíkem. Bude-li projekt řešen, lze očekávat následující výsledky: (i) nové poznatky o vlivu procesních atmosfér při tepelném zpracování na stav hranic zrn a na průběh martenzitické transformace, (ii) nové poznatky o souvislosti mezi mikrostrukturními změnami a tvarem hysterezní smyčky při únavě superelastických drátů a (iii) soustavu optimalizovaných parametrů pro vakuové tavby v keramických kelímcích.


2014

Holec D., Friák M., Dlouhý A., Neugebauer J.: Ab initio study of point defects in NiTi-based alloys. Phys. Rev. B 89 (2014) 0141102013

Kuběnová M., Zálešák J., Čermák J., Dlouhý A.: Impact of hydrogen-assisted heat treatments on microstructure and transformation path in a Ni-rich NiTi shape memory alloy. J. Alloys Comp. 577S (2013) 287-2902011

Olbricht J., Yawny A., Pelegrina J., Dlouhý A., Eggeler G.: On the Stress-Induced Formation of R-phase in Ultra-Fine-Grained Ni-rich NiTi Shape Memory Alloys. Metall. Mater. Trans. A 42 (2011) 2556-2574

Frotscher M., Wu S., Simon T., Somsen C., Dlouhý A., Eggeler G.: Elementary Deformation and Damage Mechanisms During Fatigue of Pseudo-elastic Microstents. Adv. Biomat. 13 (2011) B181-B186