Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků

SpoluřešitelRNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
Číslo projektu15-17875S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2014-12-31 - 2017-12-30

Anotace
Předmětem projektu byla příprava nanostrukturovaných a nanolaminovaných tenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování a komplexní studium odezvy těchto vrstev na lokální statické a dynamické indentační testy. Cílem bylo získání původních dat ze statických a dynamických indentačních měření od nano- až po mikroúroveň, sledování mikrostrukturních změn v deformovaném objemu moderními metodami elektronové mikroskopie (SEM včetně 3D mapování objemu pomocí FIB, TEM včetně vysokého rozlišení), identifikace mechanismů deformace a porušení, detailní interpretace závislosti síla-hloubka vtisku (diskontinuity směrnice, pop-in efekty apod.) v kontextu pozorovaných mikrostrukturních změn a výsledků počítačového modelování indentační odezvy. Byl vyvinut komplexní software pro vyhodnocení mikro- a nanoindentačních dat založený na analýze nejen odtěžovacích, ale i zátěžových křivek, které se často zanedbávají. Ve výsledku byla vyvinutá metodologie využita pro optimalizaci depozičních podmínek a dosažení špičkových mechanických vlastností pokročilých nanolaminovaných vrstev.


2018

Souček P., Zábranský L., Buršíková V., Buršík J., Debnárová S., Svoboda M., Peřina V., Vašina P.: Fracture Resistance Enhancement in Hard Mo-B-C Coatings Tailored by Composition and Microstructure. J. Nanomater. 2018 (2018) 51845872017

Zábranský L., Buršíková V., Souček P., Vašina P., Dugáček J., Sťahel P., Buršík J., Svoboda M., Peřina V.: Thermal stability of hard nanocomposite Mo-B-C coatings. Vacuum 138 (2017) 199-204

Buršíková V., Sobota J., Grossman J., Fořt T., Dupák L., Zábranský L., Souček P., Vašina P., Buršík J.: Study of Fracture Resistance of Nanolaminate Coatings Using Indentation and Impact Tests. Solid State Phenom. 258 (2017) 318-321

Buršík J., Buršíková V., Souček P., Zábranský L., Vašina P.: Characterization of Ta-B-C nanostructured hard coatings. Mater. Sci. Eng. A 175 (2017) 0120202016

Zábranský L., Buršíková V., Souček P., Vašina P., Buršík J.: On the study of the mechanical properties of Mo-B-C coatings. Eur. Phys. J. - Appl. Phys. 75 (2016) 24716

Buršík J., Kuběna I., Buršíková V., Souček P., Zábranský L., Vašina P.: Mo-B-C and Ta-B-C Nanostructured Layers with Promising Fracture Toughness. Defect Diffus. Forum 368 (2016) 107-110

Buršík J., Buršíková V., Souček P., Zábranský L., Vašina P.: Nanostructured Mo-B-C coatings. Rom. Rep. Phys. 68 (2016) 1069-1075

Buršíková V., Buršík J., Zábranský L., Souček P., Vašina P.: Study of the Local Mechanical Properties of Magnetron Sputtered Nanolaminate Coatings. Defect Diffus. Forum 368 (2016) 111-114