Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Lokalizace a ireversibilita cyklického skluzu v polykrystalech

ŘešitelIng. Jiří Man, Ph.D.
Číslo projektuP108/10/2371
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2009-12-31 - 2013-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na studium fundamentálních mikromechanismů lokalizované cyklické plastické deformace
polykrystalických materiálů, které vedou k únavovému poškození a finálně k iniciaci únavových trhlin. Bude
studován vývoj vnitřní dislokační struktury a zejména vývoj povrchového reliéfu za pokojových i snížených
teplot s cílem objasnit úlohu bodových poruch při vzniku specifického povrchového reliéfu. U dvou materiálů
s rozdílnou energií vrstevné chyby (polykrystalická měď a ocel 316L) bude podrobně studována skluzová
aktivita a ireverzibilita skluzu v perzistentních skluzových pásech (PSP) v závislosti na jejich krystalografické
orientaci. Budou aplikovány moderní mikroskopické techniky s vysokým rozlišením, např. AFM (mikroskopie
atomárních sil), EBSD (difrakce zpětně odražených elektronů), FIB (odprašování fokusovaným svazkem iontů)
a další. Analýza experimentálních dat a jejich srovnání s modely lokalizované cyklické deformace a iniciace
trhlin umožní hlubší porozumění mechanismu počátečního únavového poškození a bude i dalším stimulem pro
náročné modelování procesů poškození.


2015

Man J., Valtr M., Petrenec M., Dluhoš J., Kuběna I., Obrtlík K., Polák J.: AFM and SEM-FEG study on fundamental mechanisms leading to fatigue crack initiation. Int. J. Fatigue 76 (2015) 11-182014

Man J., Valtr M., Kuběna I., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM and FIB study of cyclic strain localization and surface relief evolution in fatigued f.c.c. polycrystals. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 524-529

Polák J., Man J.: Mechanisms of extrusion and intrusion formation in fatigued crystalline materials. Mater. Sci. Eng. A 596 (2014) 15-24

Man J., Weidner A., Klapetek P., Polák J.: Slip activity of persistent slip bands in early stages of fatigue life of austenitic 316L steel. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 785-788

Polák J., Man J.: Cyclic slip localization and crack initiation in crystalline materials. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 452-457

Polák J., Man J., Kuběna I.: The true shape of persistent slip markings in fatigued metals. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 781-784

Polák J., Man J.: Fatigue crack initiation - The role of point defects. Int. J. Fatigue 65 (2014) 18-272013

Polák J., Kuběna I., Man J.: The shape of early persistent slip markings in fatigued 316L steel. Mater. Sci. Eng. A 564 (2013) 8-122012

Man J., Vystavěl T., Weidner A., Kuběna I., Petrenec M., Kruml T., Polák J.: Study of cyclic strain localization and fatigue crack initiation using FIB technique. Int. J. Fatigue 39 (2012) 44-53

Polák J., Man J., Petrenec M., Tobiáš J.: Fatigue behavior of ferritic-pearlitic-bainitic steel in loading with positive mean stress. Int. J. Fatigue 39 (2012) 103-1082011

Polák J., Petrenec M., Kruml T., Chlupová A.: Cyclic plastic response and fatigue life in symmetric and asymmetric cyclic loading. Procedia Eng. 10 (2011) 568-577

Man J., Obrtlík K., Petrenec M., Beran P., Smaga M., Weidner A., Dluhoš J., Kruml T., Biermann H., Eifler D., Polák J.: Stability of austenitic 316L stainless steel against martensite formation during cyclic straining. Procedia Eng. 10 (2011) 1279-12842010

Man J., Valtr M., Weidner A., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM study of surface relief evolution in 316L steel fatigued at low and high temperatures. Proc. Eng. 2 (2010) 1625-1633