Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Inversní modelování procesních řetězců pro odlévání hliníku a indukčně tepelně zpracované ocelové tyče

SpoluřešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuA1.17
AgenturaMaterials Center Leoben
Doba řešení2014-03-31 - 2018-03-30

Anotace
Modelování a inversní optimalizace výrobních řetězců (i) „odlévání-rozpouštění žíhání-kalení-stárnutí“ a (ii) „zpevňování-induktivní austenitizace-kalení-induktivní popouštění-chlazení na vzduchu“ povede k rozšíření porozumění uvedených procesů. Zvláště (i) bude vyvinut postup k optimalizaci lokálních vlastností pomocí lokálního předehřevu při odlévání a (ii) bude detailně analyzováno indukční tepelné zpracování, postavena testovací lavice a vyvinuty fyzikálně podložené modely, jež budou zavedeny do programového balíku MatCalc a do balíků programů vlastněných MCL.
Znalostně podložené přenesení jednoho způsobu tepelného zpracování na jiný (např. pecního ohřevu na indukční ohřev) bude možné díky schopnosti předpovědi vlastností a znalosti optimálních parametrů pro dosažení cílových vlastností. Tato technologická inovace představuje hlavní část řízení procesů pomocí inversní simulace řetězce procesů, jež bude vyvinuta v rámci řešení tohoto projektu.


2017

Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Calibration of phase field parameters demonstrated on kinetics of a shrinking single grain. Philos. Mag. Lett. 97 (2017) 92-100

Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Modelling of grain refinement driven by negative grain boundary energy. Philos. Mag. 97 (2017) 1963-1977

Svoboda J., Fischer F.: Incorporation of vacancy generation/annihilation into reactive diffusion concept - Prediction of possible Kirkendall porosity. Comp. Mater. Sci. 127 (2017) 136-140

Hackl K., Fischer F., Svoboda J.: A variational approach to the modelling of grooving in a three-dimensional setting. Acta Mater. 129 (2017) 331-3422016

Svoboda J., Fischer F., Riedl H., Kozeschnik E.: Precipitate growth in multi-component systems with stress relaxation by diffusion and creep. Int. J. Plast. 82 (2016) 112-126

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: A thermokinetic model for Mg-Si couple formation in Al-Mg-Si alloys. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 24 (2016) 1-16

Fischer F., Svoboda J., Antretter T., Kozeschnik E.: Stress relaxation by power-law creep during growth of a misfitting precipitate. Int. J. Solids Struct. 96 (2016) 74-80

Fischer F., Hackl K., Svoboda J.: Improved thermodynamic treatment of vacancy-mediated diffusion and creep. Acta Mater. 108 (2016) 347-354

Svoboda J., Fratzl P., Zickler G., Fischer F.: A new treatment of transient grain growth. Acta Mater. 115 (2016) 442-447

Svoboda J., Fischer F.: A self-consistent model for thermodynamics of multicomponent. Scr. Mater. 126 (2016) 154-1572015

Svoboda J., Shan Y., Fischer F.: A new self-consistent model for thermodynamics of binary solutions. Scr. Mater. 108 (2015) 27-30

Ženíšek J., Kozeschnik E., Svoboda J., Fischer F.: Modelling the role of compositional fluctuations in nucleation kinetics. Acta Mater. 91 (2015) 365-376

Svoboda J., Zickler G., Kozeschnik E., Fischer F.: Kinetics of interstitial segregation in Cottrell atmospheres and grain boundaries. Philos. Mag. Lett. 95 (2015) 458-465

Fischer F., Svoboda J.: Stress, deformation and diffusion interactions in solids - A simulation study. J. Mech. Phys. Solids 78 (2015) 427-442

Fischer F., Svoboda J., Antretter T., Kozeschnik E.: Relaxation of a precipitate misfit stress state by creep in the matrix. Int. J. Plast. 64 (2015) 164-1762014

Svoboda J., Fischer F., Klinger L., Rabkin E.: The effect of surface contact conditions on grain boundary interdiffusion in a semi-infinite bicrystal. Philos. Mag. 94 (2014) 3398-3412

Svoboda J., Fischer F.: Generalization of the Lifshitz-Slyozov-Wagner coarsening theory to non-dilute multi-component systems. Acta Mater. 79 (2014) 304-314

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: Determination of depths of multiple traps for interstitials and their influence on diffusion kinetics. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 22 (2014) 065015

Svoboda J., Stopka J., Fischer F.: Two-dimensional simulation of reactive diffusion in binary systems. Comp. Mater. Sci. 95 (2014) 309-315