Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTi

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu15-16336S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2014-12-31 - 2017-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na interakce mezi tvarově-paměťovými slitinami NiTi a okolním prostředím při tepelném zpracování a aplikacích invivo. Věnujeme se dvěma otevřeným otázkám vztahujícím se k mikrostruktuře a martenzitickým transformacím B2-R-B19’: (i) proč atomy vodíku stabilizují B2 a R mřížky a potlačují odpovídající transformaci do martenzitu B19’ a (ii) jak atomy kyslíku a/nebo vodíku ovlivňují precipitaci Ni4Ti3 a tím následnou transformaci ve variantách slitin bohatých Ni. Tato témata mají úzký vztah ke křehnutí NiTi superelastických stentů během jejich dlouhodobých expozic in-vivo. Proto je pozornost rovněž věnována změnám struktury a vlastností slitin NiTi vystavených působení in-vivo prostředí. Očekáváme následující výsledky: (i) objasnění mechanismu kterým intersticiální příměsi ovlivňují mikrostrukturu a následnou dráhu martenzitické transformace, (ii) mikrostrukturní scénář, který vysvětlí křehnutí superelastických NiTi komponent v podmínkách in-vivo prostředí.


2020

Veverková J., Bártková D., Weiser A., Dlouhý A., Babula P., Stepka P., Goldbergová M.: Effect of Ni ion release on the cells in contact with NiTi alloys. Environ Sci Pollut R 27 (2020) 7934-79422019

Weiser A., Buršíková V., Jarý M., Dymáček P., Dugáček J., Frenzel J., Čermák J., Dlouhý A.: Strength of hydrogen-free and hydrogen-doped Ni50Ti50 shape memory platelets . Scr. Mater. 162 (2019) 151-1552018

Válková L., Ševčíková J., Pávková Goldbergová M., Weiser A., Dlouhý A.: Osteoarthritic process modifies expression response to NiTi alloy presence. J. Mater. Sci.: Mater. in Medicine 29 (2018) 146

Ševčíková J., Bártková D., Goldbergová M., Kuběnová M., Čermák J., Frenzel J., Weiser A., Dlouhý A.: On the Ni-Ion release rate from surfaces of binary NiTi shape memory alloys. Appl. Surf. Sci. 427 (2018) 434-443