Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Interakce prismatických dislokačních smyček v alfa železe a wolframu

ŘešitelMgr. Jan Fikar, Ph.D.
Číslo projektu16-24402S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2015-12-31 - 2018-12-30

Anotace
Prismatické dislokační smyčky se objevují v kovech v důsledku vysokoenergetického ozařování nebo plastické deformace. Porozumění mechanizmu vzniku a interakce smyček je důležité pro pochopení změn mechanických vlastností v důsledku záření. Běžně se používá transmisní elektronové mikroskopie (TEM) pozorování dislokačních smyček, ale výsledky jsou nevyhnutelně ovlivněny blízkostí volných povrchů. Prismatické dislokační smyčky jsou přitahovány volným povrchem zrcadlovými silami a podle typu, velikosti a hloubky ve folii mohou uniknout volným povrchem, což ovlivňuje TEM pozorování a závěry. Proto je nutné vyčíslit vliv volného povrchu. Existují dvě teoretická elastická řešení pro izotropní materiály a dislokační smyčky s Burgersovým vektorem přesně kolmým k volnému povrchu. V tomto projektu máme v úmyslu zobecnit a ověřit tato řešení pomocí atomárních simulací a TEM experimentu.


2020

Fikar J., Schäublin R.: Stability of small vacancy clusters in tungsten by molecular dynamics. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 464 (2020) 56-592018

Fikar J., Schäublin R., Mason D., Nguyen-Manh D.: Nano-sized prismatic vacancy dislocation loops and vacancy clusters in tungsten. Nucl. Mater. Energy 16 (2018) 60-652017

Fikar J., Gröger R., Schäublin R.: Effect of orientation of prismatic dislocation loops on interaction with free surfaces in BCC iron. J. Nucl. Mater. 497 (2017) 161-165

Fikar J., Gröger R., Schäublin R.: Interaction of irradiation-induced prismatic dislocation loops with free surfaces in tungsten. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 393 (2017) 186-1892016

Fikar J., Gröger R.: Shape of small prismatic dislocation loops in tungsten and iron. Solid State Phenom. 258 (2016) 97-101