Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami

Spoluřešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu101/08/1623
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2009-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na zpřesnění výpočtových postupů pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami, respektující zejména vliv geometrie tělesa, rohové singularity napětí, drsnosti lomových ploch, materiálového rozhraní, stísnění deformace a lokálních nízkocyklových plastických a lomových vlastností materiálu. Vstupní údaje pro 2D a 3D MKP modely budou získány experimentálním sledováním růstu únavových trhlin v prahové oblasti a nízkocyklovými únavovými zkouškami. MKP výpočty budou použity hlavně na studium rozložení T-napětí na čele trhliny, změny singularity u volného povrchu a vlivu materiálového rozhraní na chování trhliny. Výsledky budou aplikovány při predikci tvaru a rychlosti čela únavové trhliny u těles s komplikovanou geometrií a materiálovou stavbou. Elastoplastické MKP simulace únavových trhlin budou zaměřeny na možnosti predikce rychlosti jejich šíření pomocí lokálních lomových kriterií pro mikroskopickou nízkocyklovou únavu na jejich čele. Testováno bude zejména kriterium energetické a kriteria Mansonova-Coffinova a Smith-Watson-Topperova typu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found