Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Fázová stabilita a plasticita slitin se střední až vysokou entropií

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu14-22834S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2013-12-31 - 2016-12-30

Anotace
Výzkum je zaměřen na novou třídu čtyř a pětisložkových jednofázových tuhých roztoků CoCrFeMnNi se střední až vysokou konfigurační entropií. Jejich úspěšná příprava je výsledkem technologického pokroku dosaženého v posledních několika letech a proto je velmi málo známo např. o jejich fázové stabilitě a vývoji mikrostruktury v podmínkách vysokoteplotní zátěže. Věnujeme se dvěma otevřeným otázkám: (i) jak souvisí vysokoteplotní stabilita a pevnost těchto systémů s parametry přípravy slitiny a (ii) jaký vliv na mechanické vlastnosti má snižování konfigurační entropie při přechodu od pětisložkové ke čtyřsložkovým podsoustavám. Očekáváme následující hlavní výsledky: (i) vůbec první publikovaná data o vztahu mezi mechanismy creepové deformace pětisložkové jednofázové slitiny CoCrFeMnNi a stavem její mikrostruktury a (ii) mikrostrukturní scénář, který na základě složitosti (konfigurační entropie) soustavy vysvětlí pozorovanou neobvykle silnou závislost deformačního napětí na teplotě.


2022

Moravčík I., Zelený M., Dlouhý A., Hadraba H., Moravčíková-Goueva L., Papež P., Fikar O., Dlouhý I., Raabe D., Li Z.: Impact of interstitial elements on the stacking fault energy of an equiatomic CoCrNi medium entropy alloy: theory and experiments. Sci. Technol. Adv. Mater. 23 (2022) 376-3922021

Heczko M., Mazánová V., Gröger R., Záležák T., Hooshmand M., George E., Mills M., Dlouhý A.: Elemental segregation to lattice defects in the CrMnFeCoNi high-entropy alloy during high temperature exposures. Acta Mater. 208 (2021) 1167192020

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Analysis of strengthening due to grain boundaries and annealing twin boundaries in the CrCoNi medium-entropy alloy. Int. J. Plast. 124 (2020) 155-1692019

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Benchmark dataset of the effect of grain size on strength in the single-phase FCC CrCoNi medium entropy alloy. Data in Brief 27 (2019) 104592

Kamarád J., Friák M., Kastil J., Schneeweiss O., Šob M., Dlouhý A.: Effect of high pressure on magnetic properties of CrMnFeCoNi high entropy alloy. J. Magn. Magn. Mater. 487 (2019) 1653332018

Wu X., Dlouhý A., Eggeler Y., Spiecker E., Kostka A., Somsen C., Eggeler G.: On the nucleation of planar faults during low temperature and high stress creep of single crystal Ni-base superalloys. Acta Mater. 144 (2018) 642-6552017

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-109

Schneeweiss O., Friák M., Dudová M., Holec D., Šob M., Kriegner D., Holý V., Beran P., George E., Neugebauer J., Dlouhý A.: Magnetic properties of the CrMnFeCoNi high-entropy alloy. Phys. Rev. B 96 (2017) 014437

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-23

Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-2562016

Wu X., Wollgramm P., Somsen C., Dlouhý A., Kostka A., Eggeler G.: Double minimum creep of single crystal Ni-base superalloys. Acta Mater. 112 (2016) 242-260

Yardley V., Povstugar I., Choi P., Raabe D., Parsa A., Kostka A., Somsen C., Dlouhý A., Neukin K., George E., Eggeler G.: On Local Phase Equilibria and the Appearance of Nanoparticles in the Microstructure of Single-Crystal Ni-Base Superalloys. Adv. Eng. Mater. 18 (2016) 1556-1567

Otto F., Dlouhý A., Pradeep K., Kuběnová M., Raabe D., Eggeler G., George E.: Decomposition of the single-phase high-entropy alloy CrMnFeCoNi after prolonged anneals at intermediate temperatures. Acta Mater. 112 (2016) 40-522015

Parsa A., Wollgramm P., Buck H., Kostka A., Somsen C., Dlouhý A., Eggeler G.: Ledges and grooves at gama/gama´ interfaces of single crystal superalloys. Acta Mater. 90 (2015) 105-117

Záležák T., Dlouhý A.: 3D Discrete Dislocation Dynamics: Influence of Segment Mobility on Critical Shear Stress. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 654-656