Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva)

SpoluřešitelRNDr. Luboš Kloc, CSc.
Číslo projektuTH02020691
Interní číslo projektu106210
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2016-11-01 - 2020-10-30

Anotace
Hlavními cíli projektu jsou experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí nového jaderného paliva pro JE Temelín v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva. Pro výpočtové simulace budou vytvořeny dva programy umožňující modelování termohydrauliky palivového svazku v bazénu výměny a při skladování paliva. Do programů budou implementovány výsledky vlastních termomechanických experimentů. Dalšími cíli jsou popis oxidace pokrytí v bazénu výměny (prostředí vzduch a v pára+vzduch), popis creepových vlastností během skladování a ověření bezpečnostních rezerv. Popis precipitace radiálních hydridů. Pro creep v tahu na helikoidních vzorcích bude certifikována metodika (2017). Předpokládané dosažení zbylých uvedených cílů bude v roce 2020.


Nic nebylo nalezeno / nothing found