Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektuP105/11/0466
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2010-12-31 - 2013-12-30

Anotace
Projekt studuje porušování kvazikřehkých materiálů na silikátové bázi. Využívá kombinace analytických a softcomputing metod, programování, numerických analýz (MKP, fyzikální diskretizace) a širokého spektra experimentálních technik. Budou vypracovány a experimentálně ověřeny postupy k určování čistě materiálových hodnot lomových parametrů, nezávislých na geometrii testu a velikosti zkušebního tělesa, resp. na jeho volných okrajích. Tyto hodnoty budou relevantními vstupy pro výpočty stavebních konstrukcí s pomocí nelineární lomové mechaniky a reálným podkladem pro klasifikaci lomového chování konstrukčních materiálů. Určování lomových parametrů bude založeno na vztahu mezi energií disipovanou v lomové procesní zóně (LPZ) a objemem LPZ, jejíž velikost a tvar bude konstruován na přístupech: 1) multi-parametrové lineární elastické lomové mechaniky, 2) klasických nelineárních lomových modelů, 3) modelů plasticity/poškození. Predikovaná intenzita porušování v LPZ, její tvar a hodnoty otevření trhliny budou ověřovány v objemu těles radiografickými a na jejich povrchu optickými metodami.


Nic nebylo nalezeno / nothing found