Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Difúze železa v pokrokových objemových kovových sklech na bázi Fe

ŘešitelIng. Ivo Stloukal, Ph.D.
Číslo projektu106/08/1241
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Cílem projektu je naměřit difúzní charakteristiky radiozotopu 59Fe ve vybraných objemových kovových sklech na bázi železa, popsaných obecnou formulí Fe-[EM]-[ML], kde EM značí vybrané prvky ze skupiny IVb až VIb a ML vybrané prvky ze skupiny IIIa až Va periodické tabulky. Difúzním experimentům bude předcházet stanovení studium mikrostruktury pomocí optické mikroskopie (SEM, TEM, XRD) a teploty skelného přechodu a teploty krystalizace pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC). Z teplotní závislosti naměřených difúzních koeficientů budou stanoveny difúzní charakteristiky: aktivační entalpie a předexponenciální faktor. Získané výsledky mohou být využity při optimalizaci technologických postupů při výrobě a vývoji nových perspektivních kovových skel.


Nic nebylo nalezeno / nothing found