Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Difúze vodíku v Mg-Ni slitinách modifikovaných vybranými prvky potlačujícími stabilitu hydridů

Číslo projektu106/07/0010
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2006-12-31 - 2009-12-30

Anotace
Cílem projektu je (i) naměřit koeficienty difúze vodíku v Mg, ve slitinách Mg-xNi, a ve slitinách Mg-xNi-yX modifikovaných třetím elementem X který nevykazuje výraznou tendenci k tvorbě hydridů a (ii) změřit desorpční spektrum modifikovaných slitin (Mg-xNi-yX)-H metodou DSC. Slitiny budou připraveny jednak metodou mechanického legování v kulovém mlýnu a zkompaktováním mletého prášku a jednak mletím a následným přetavením. Průměrná koncentrace Ni bude x = 10; 23,5 (eutektické složení); 40; 54,5 (Mg2Ni) a 60 váh. %. Legovací prvky X budou vybrány z grup II. – IV. (X = Zn, Ga, In, Si, Ge a Sn) a jejich koncentrace bude v jednotkách váh. %. Vzorky budou studovány pomocí SEM/EDAX a DSC. Experimentální teploty budou pokrývat oblast od pokojové teploty po solidus. Difúzní koeficienty budou měřeny tenzimetrickou metodou: Vzorky budou nasyceny vodíkem v peci z plynné fáze. Koeficienty difúze pak budou vypočteny ze záznamu závislosti tlaku desorbovaného vodíku na čase.


Nic nebylo nalezeno / nothing found