Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Difúze uhlíku v uhlíkem přesycených ferritických a austenitických ocelích

Číslo projektuP108/11/0148
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2010-12-31 - 2013-12-30

Anotace
Cílem projektu je naměřit koeficienty difúze uhlíku ve vybraných uhlíkem silně přesycených feritických a austenitických tuhých roztocích na bázi Fe a Ni a získat tak kvantitativní údaje o kinetice procesů v pokročilých materiálech, vázaných na přerozdělování uhlíku v silně termodynamicky nerovnovážných stavech. Studium difúze uhlíku bude provedeno na 3 komerčních materiálech perspektivních pro energetické strojírenství nové generace (feritická ocel typu Fe-9Cr-1Mo, austenitické oceli typu Fe-2Ni-0,6Cr-0,2C, austenitické nerezové oceli typu 316) a na 4 modelových materiálech (na bázi Fe: Fe-xCr-yNi-zC a na bázi Ni: Ni-x’Fe-y’Cr-z’C), umožňujících posoudit vliv chemického složení báze (koncentrace hlavních komponent slitinových systémů) na difuzivitu uhlíku v uhlíkem přesycené matrici. Měření bude provedeno při několika teplotách z intervalu 520 – 650 K, což umožní provést aktivační analýzu difúze uhlíku v přesycené matrici.


2014

Čermák J., Král L.: Carbon diffusion in carbon-supersaturated ferrite and austenite. J. Alloys Comp. 586 (2014) 129-135

Čermák J., Král L.: Extremely slow carbon diffusion in carbon-supersaturated surface of ferrite. Kovové materiály 52 (2014) 125-133

Čermák J., Král L.: Effect of carbon-supersaturation upon the carbon diffusion in 9Cr-1Mo ferrite steel. Mater. Lett. 116 (2014) 402-4042013

Čermák J., Král L.: Beneficial effect of carbon on hydrogen desorption kinetics from Mg-Ni-In alloy. J. Alloys Comp. 546 (2013) 129-1372012

Čermák J., Král L.: Improvement of hydrogen storage characteristics of Mg/Mg2Ni by alloying: Beneficial effect of In. J. Power Sources 214 (2012) 208-215

Čermák J., Král L.: Ageing of Mg-Ni-H hydrogen storage alloys. Int. J. Hydrogen Energy 37 (2012) 14257-14264

Čermák J., Král L.: Alloying of Mg/Mg2Ni eutectic by chosen non-hydride forming elements: Relation between segregation of the third element and hydride storage capacity. J. Power Sources 197 (2012) 116-1202011

Čermák J., David B.: Catalytic effect of Ni, Mg2Ni and Mg2NiH4 upon hydrogen desorption from MgH2. Int. J. Hydrogen Energy 36 (2011) 13614-13620