Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Difúze složek v perspektivních slitinách a kompozitech na bázi Mg

ŘešitelIng. Ivo Stloukal, Ph.D.
Číslo projektu106/05/2115
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2007-12-30

Anotace
Cílem navrhovaného projektu je naměřit koeficienty difúze následujících radioizotopů ve čtyřech komerčně vyráběných slitinách. Ve slitině AZ91 (typ Mg-Al-Zn-Mn) a v kompozitu AZ91+Saffil budou měřeny koeficienty difúze 67Ga, 114mIn, 54Mn, 124Sb a 65Zn, ve slitině QE22 (typ Mg-Ag-RE-Zr) a v kompozitu QE22+Saffil budou měřeny koeficienty difúze 110mAg, 139Ce, 88Y a 65Zn. Měření provedená při různých teplotách umožní stanovit aktivační energii a frekvenční faktor objemové difúze; difúzní experimenty se slitinami stejného chemického složení a srovnatelné struktury matrice, ale vytvrzených krátkými Saffilovými vlákny poskytnou hodnoty difuzivit studovaných prvků po mezifázových hranicích vlákno/matrice. Výsledky mohou být využity k optimalizaci technologických parametrů při výrobě a tepelném zpracování studovaných materiálů v praxi.


Nic nebylo nalezeno / nothing found