Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Difúze niklu po hranicích zrn intermetalických sloučenin Ni3Al a NiAl s příměsemi bóru a v tuhých roztocích Ni-Al(-B)

Číslo projektuIAA2041501
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení1994-12-31 - 1997-12-30

Anotace
Bude naměřena závislost charakteristik autodifúze niklu po hranicích zrn intermetalických sloučenin Ni3Al, NiAl a primárních tuhých roztoků Ni-Al(B) na teplotě, stupni mikrolegování bórem, resp. na složení primárního tuhého roztoku.


Nic nebylo nalezeno / nothing found