Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Difúze Mo, V a W po drahách o vysoké difuzivitě v BCC slitinách Fe-Cr, Fe-Cr-C a v 9%Cr oceli P 91

Číslo projektu106/93/0095
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1992-12-31 - 1995-12-30

Anotace
Metodou odebírání vrstev budou měřeny difuzivity Mo, V a W po drahách o vysoké difuzivitě v 9 - 12 % Cr ocelích v intervalu teplot 550 - AC1. Jde o materiály používané pro výrobu rotorů vysokotlakých a střednětlakých parních turbin nové generace, určených pro provozní teploty nad 600 st. C. Vzhledem k tomu, že difúze při daných teplotách probíhá především po drahách o vysoké difuzivitě a jen v zanedbatelné míře mřížkou, dosažená experimentální data budou cenná pro interpretaci a predikace kineticky nžádoucích karbidických reakcí, jako je hrubnutí karbidů, sekundární precipitace aj., v průběhu provozní zátěže exponovaných strojních dílů, které vedou k výraznému snížení pevnostních charakteristik materiálu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found