Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGA101/02/0683
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2001-12-31 - 2004-12-30

Anotace
Kompozitní materiály jsou stale častěji využívány pro své netradiční a atraktivní kombinace mechanických, tepelných, elektrických aj. vlastností v široké oblasti strojírenských a konstrukčních aplikací. Navzdory značně intenzivnímu výzkumu v dané oblasti zůstává velké množství nevyřešených problémů. V případě kompozitů s křehkou matricí jsou to otázky spojené se spolehlivým modelováním mechanismů zhouževnatění a jejich synergismu. Smyslem projektu je provést úzce svázané teoreticko experimentální vyšetřování problémů lomu v křehké matrici zpevněné tvárnými částicemi nebo keramickými vlákny. Jako zkoumané materiály lze uvažovat např. borosilikátová skla s různými druhy kovových částic (např. Mo nebo V) a keramiky či skla zpevněná jednosměrnými vlákny SiC. Hlavní důraz bude kladen na experimentální verifikaci různých modelů zhouževnatění ať již vytvořených navrhovateli či jinými autory a publikovanými v literatuře. Výsledky získané v rámci projektu povedou k formulaci metod, které dokáží exaktn ...


Nic nebylo nalezeno / nothing found