Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Chování a vlastnosti kovových i nekovových materiálů ve vztahu k jejich struktuře, výzkum procesů vedoucích k degradaci vlastností materiálů

Řešiteldoc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.
Číslo projektuAV0Z2041904
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení1998-12-31 - 2004-12-30

Anotace
Záměr je koncentrován na základní studium vztahů struktura-vlastnosti materiálů na různých úrovních počínaje atomovou strukturou přes vlastnosti a defekty krystalové mřížky k makroskopickému chování v podmínkách statického a cyklického zatěžování. Tato z ákladní charakteristika záměru platí po celou dobu jeho řešení. Novým prvkem prodlouženého výzkumného záměru je počátek systematického studia relevantních vlastností nových perspektivních materiálů, které se celosvětově teprve nedávno staly předmětem int enzivního výzkumu. Jedná se zejména o nanokrystalické materiály, o intermetalika a o kompozity na bázi intermetalik. Cílem je porozumět relevantním degradačním mechanizmům v těchto materiálech a v interakci s předními světovými pracovišti přispět k jejic h využití v technické praxi.


2005

Polák J.: Plastic strain-controlled short crack growth and fatigue life. Int. J. Fatigue 27 (2005) 1192-20012004

Man J., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM and TEM study of cyclic slip localization in fatigued ferritic X10CrAl24 stainless steel. Acta Mater. 52 (2004) 5551-55612003

Man J., Obrtlík K., Polák J.: Study of surface relief evolution in fatigued 316L austenitic stainless steel by AFM. Mater. Sci. Eng. A 351 (2003) 123-132

Polák J., Man J., Obrtlík K., Kruml T.: The shape of extrusions and intrusions produced by cyclic straining. Z. Metallkd. 94 (2003) 1327-13302002

Man J., Obrtlík K., Blochwitz C., Polák J.: Atomic force microscopy of surface relief in individual grains of fatigued 316L austenitic stainless steel. Acta Mater. 50 (2002) 3767-3780