Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Charakterizace precipitační mikrostruktury

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuSP-16
AgenturaMaterials Center Leoben
Doba řešení2003-12-31 - 2006-12-30

Anotace
Precipitační struktura je v mnoha konstrukčních materiálech rozhodujícím zpevňuvacím faktorem. Cílem projektu je sledovat pomocí experimentálních metod i simulací vznik a vývoj precipitační struktury v různých složitých systémech jako jsou např. rychlořezné oceli. Experimentální studie jsou založeny na mikroskopickém pozorování za využití atomové sondy a TEM a globálních metod založených na dilatometrických měřeních. Teoretické studie jsou založeny na vyvinytých modelech využívajících Onsagerův extrémální termodynamický princip. U řady systémů bylo dosaženo výborné shody simulací s experimenty.


Nic nebylo nalezeno / nothing found