Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Analýza složek cyklického napětí moderních vysokoteplotně odolných konstrukčních materiálů

Řešitelprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
Číslo projektuP204/11/1453
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2010-12-31 - 2013-12-30

Anotace
Podstatou navrhovaného projektu je získání relevantních informací o zdrojích odolnosti a životnosti cyklicky zatežovaných niklových superslitin Inconel za pokojové a zejména zvýšených teplot. Tyto superslitiny jsou používány především v energetickém a leteckém průmyslu pro vysokoteplotní aplikace t.j. za teplot až 900°C. Konkrétně bude analyzováno cyklické napětí a jeho interní a efektivní složky v závislosti na amplitudě deformace a teplotě. Současně bude pomocí neutronové difrakce a TEM studována vnitřní struktura matrice i vytvrzující fáze a také pomocí AFM vývoj povrchového reliéfu zkušebních těles v průběhu a po cyklickém zatěžování. Cílem je nalézt korelace mezi úrovní cyklické plasticity za vysokých teplot a strukturou. Získané výsledky přispějí k rozšíření znalostí o těchto moderních konstrukčních materiálech s cílem dosáhnout optimálních užitných vlastností.


2014

Petrenec M., Polák J., Tobiáš J., Šmíd M., Chlupová A., Petráš R.: Analysis of cyclic plastic response of nickel based IN738LC superalloy. Int. J. Fatigue 65 (2014) 44-502013

Polák J., Obrtlík K., Petrenec M., Man J., Kruml T.: Mechanisms of high temperature damage in elastoplastic cyclic loading of nickel superalloys and TiAl intermetallics. Procedia Eng. 55 (2013) 114-122