Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Alternativní metody aktivační analýzy při creepu

Číslo projektuIAA2041202
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2001-12-31 - 2004-12-30

Anotace
Při analýze vysokoteplotní deformace jsou aplikovány dva přístupy založené na jednoduché charakterizaci mikrostruktury, a sice přístup vnitřního napětí a přístup pevnosti překážek. Oba přístupy narážení na problémy při vysvětlení teplotní závislosti rychlosti stacionárního creepu. Jsou navrženy možné způsoby, jak překonat tento nedostatek. U obou přístupů i u jejich kombinace tyto nové metody využívají výsledky experimentů se změnami napětí.


Nic nebylo nalezeno / nothing found