Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Advanced modelling and characterization for power semiconductor materials and technologies (AddMorePower)

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektu101091621
Interní číslo projektu023020
AgenturaHORIZON Europe
Doba řešení2023-01-01 - 2026-12-31

Anotace
Vývoj a integrace nových materiálů pro mikroelektronické polovodičové technologie vždy zásadně závisely na fyzikálních charakterizačních technikách a prediktivním modelování. S rychlým a masovým rozšířením výkonové elektroniky, která umožňuje jak digitalizaci a elektrifikaci naší společnosti na jedné straně, tak výrobu a přeměnu elektrické energie potřebné pro tento přechod na straně druhé, vyvstávají zcela nové požadavky na koncepci a integraci polovodičových a propojovacích materiálů. AddMorePower poskytne nezbytné charakterizační a modelovací techniky, které odpovídají konkrétním potřebám nadcházejících generací výkonových polovodičových technologií, které budou integrovat a rozvíjet mono- a polykrystalické materiály v dosud nevídaném rozsahu. Činnosti IPM budou věnovány vývoji fyzikálně založeného přístupu k modelování, včetně anizotropní pružnosti, plasticity, tvorby dutin a koalescence a tvorby nečistot a vakancí. Ambiciózním cílem je propojit všechny efekty a jejich interakce a implementovat je do simulačního nástroje připraveného k použití a poskytnout požadované materiálové parametry pro simulaci chování vrstvy mědi při tepelném zatížení.
 
The AddMorePower project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No. 101091621.


Nic nebylo nalezeno / nothing found