Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Vojtek Tomáš

Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D.

Místnost108
Telefon+420 532 290 362
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDE-6515-2012
Pozicevědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
Vzdělání:
 • 2005-2010 Vysokoškolské studium
  Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Dopravní prostředky
 • 2010-2014 Doktorské studium
  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Profesní rozvoj:
 • 2011-2012 FSI VUT
  Vědecký pracovník – Ph.D. student, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2014-2016 ESI ÖAW, Leoben
  Postdoktorandská pozice, Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft, Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ESI ÖAW), Leoben, Rakousko
 • Od r. 2011 CEITEC VUT
  Vědecký pracovník, skupina Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů, Středoevropský technologický institut (CEITEC)
 • Od r. 2016 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník, skupina Vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

 • Činnost
  Šíření únavových trhlin v kovových materiálech, mikromechanismy, zavírání trhliny, módy II a III.


  2021

  Poliserpi M., Barriobero-Vila P., Requena G., Garcia L., Tolley A., Poletti M., Vojtek T., Weiser A., Schell N., Stark A., Boeri R., Sommadossi S.: TEM and Synchrotron X-ray Study of the Evolution of Phases Formed During Bonding of IN718/Al/IN718 Couples by TLPB. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIAL (2021)  2020

  Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732

  Borges M., Antunes F., Prates P., Branco R., Vojtek T.: Effect of Young's modulus on Fatigue Crack Growth. Int. J. Fatigue 132 (2020) 105375

  Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608

  Gosch A., Berer M., Hutař P., Slávik O., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G.: Mixed Mode I/III fatigue fracture characterization of Polyoxymethylene. Int. J. Fatigue 130 (2020) 105269  2019

  Vojtek T., Pokorný P., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Crack Closure in the Near-threshold Region in Metallic Materials. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 481-486

  Tinoco Navarro H., Cardona C., Vojtek T., Hutař P.: Finite Element Analysis of Crack-tip Opening Displacement and Plastic Zones Considering the Cyclic Material Behavior. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 529-534

  Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

  Vojtek T., Hrstka M.: How to get a correct estimate of the plastic zone size for shear- mode fatigue cracks?. Theor. Appl. Fract. Mech. 104 (2019) 102322

  Žák S., Horníková J., Šandera P., Vojtek T., Kianicová M., Pokluda J.: Local and equivalent stress intensity factors for tortuous cracks under remote mode II loading. Theor. Appl. Fract. Mech. 101 (2019) 35-45

  Slávik O., Hutař P., Gosch A., Berer M., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Fatigue Crack Propagation under Mixed Mode I and III in Polyoxymethelene Homopolymer. Key Eng. Mater. 827 (2019) 404-409  2018

  Vojtek T., Žák S., Pokluda J.: Quantitative analysis of intrinsic mode III fatigue thresholds in bcc metals. Int. J. Fatigue 115 (2018) 35-41

  Hrstka M., Žák S., Vojtek T.: Large plastic zones and extensive influence of notch under near-threshold mode II and mode III loading of fatigue cracks. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1123-1128

  Vojtek T., Hohenwarter A., Pippan R., Pokluda J.: Influence of Secondary Phase on Intrinsic Threshold and Path of Shear-Mode Fatigue Cracks in Metals. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 699-702  2017

  Pokorný P., Vojtek T., Náhlík L., Hutař P.: Crack closure in near-threshold fatigue crack propagation in railway axle steel EA4T. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 2-19