Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Vojtek Tomáš

Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D.

Místnost108
Telefon+420 532 290 362
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDE-6515-2012
Pozicevědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
Vzdělání:
 • 2005-2010 Vysokoškolské studium
  Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Dopravní prostředky
 • 2010-2014 Doktorské studium
  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Profesní rozvoj:
 • 2011-2012 FSI VUT
  Vědecký pracovník – Ph.D. student, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2014-2016 ESI ÖAW, Leoben
  Postdoktorandská pozice, Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft, Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ESI ÖAW), Leoben, Rakousko
 • Od r. 2011 CEITEC VUT
  Vědecký pracovník, skupina Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů, Středoevropský technologický institut (CEITEC)
 • Od r. 2016 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník, skupina Vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

 • Činnost
  Šíření únavových trhlin v kovových materiálech, mikromechanismy, zavírání trhliny, módy II a III.


  2020

  Gosch A., Berer M., Hutař P., Slávik O., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G.: Mixed Mode I/III fatigue fracture characterization of Polyoxymethylene. Int. J. Fatigue 130 (2020) 105269

  Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732

  Borges M., Antunes F., Prates P., Branco R., Vojtek T.: Effect of Young's modulus on Fatigue Crack Growth. Int. J. Fatigue 132 (2020) 105375

  Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608  2019

  Žák S., Horníková J., Šandera P., Vojtek T., Kianicová M., Pokluda J.: Local and equivalent stress intensity factors for tortuous cracks under remote mode II loading. Theor. Appl. Fract. Mech. 101 (2019) 35-45

  Slávik O., Hutař P., Gosch A., Berer M., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Fatigue Crack Propagation under Mixed Mode I and III in Polyoxymethelene Homopolymer. Key Eng. Mater. 827 (2019) 404-409

  Vojtek T., Pokorný P., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Crack Closure in the Near-threshold Region in Metallic Materials. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 481-486

  Tinoco Navarro H., Cardona C., Vojtek T., Hutař P.: Finite Element Analysis of Crack-tip Opening Displacement and Plastic Zones Considering the Cyclic Material Behavior. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 529-534

  Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

  Vojtek T., Hrstka M.: How to get a correct estimate of the plastic zone size for shear- mode fatigue cracks?. Theor. Appl. Fract. Mech. 104 (2019) 102322  2018

  Vojtek T., Žák S., Pokluda J.: Quantitative analysis of intrinsic mode III fatigue thresholds in bcc metals. Int. J. Fatigue 115 (2018) 35-41

  Hrstka M., Žák S., Vojtek T.: Large plastic zones and extensive influence of notch under near-threshold mode II and mode III loading of fatigue cracks. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1123-1128

  Vojtek T., Hohenwarter A., Pippan R., Pokluda J.: Influence of Secondary Phase on Intrinsic Threshold and Path of Shear-Mode Fatigue Cracks in Metals. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 699-702  2017

  Pokorný P., Vojtek T., Náhlík L., Hutař P.: Crack closure in near-threshold fatigue crack propagation in railway axle steel EA4T. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 2-19