Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Vojtek Tomáš

Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D.

Místnost108
Telefon+420 532 290 362
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDE-6515-2012
Pozicevědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
Vzdělání:
 • 2005-2010 Vysokoškolské studium
  Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, obor Dopravní prostředky
 • 2010-2014 Doktorské studium
  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Profesní rozvoj:
 • 2011-2012 FSI VUT
  Vědecký pracovník – Ph.D. student, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2014-2016 ESI ÖAW, Leoben
  Postdoktorandská pozice, Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft, Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ESI ÖAW), Leoben, Rakousko
 • Od r. 2011 CEITEC VUT
  Vědecký pracovník, skupina Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů, Středoevropský technologický institut (CEITEC)
 • Od r. 2016 ÚFM AV ČR
  Vědecký pracovník, skupina Vysokocyklové únavy, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

 • Činnost
  Šíření únavových trhlin v kovových materiálech, mikromechanismy, zavírání trhliny, módy II a III.


  2024

  Kubíček R., Vojtek T., Jambor M., Pokorný P., Náhlík L., Pokluda J., Hutař P.: Solution to the problem of low sensitivity of crack closure models to material properties. Theor. Appl. Fract. Mech. 130 (2024) 104243  2023

  Oplt T., Vojtek T., Kubíček R., Pokorný P., Hutař P.: Numerical modelling of fatigue crack closure and its implication on crack front curvature using deltaCTODp. Int. J. Fatigue 171 (2023) 107570

  Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Koutný D., Náhlík L., Hutař P., Šmíd M.: Anomalous fatigue crack propagation behavior in near-threshold region of L-PBF prepared austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144982  2022

  Kubíček R., Vojtek T., Pokorný P., Hutař P.: Sensitivity of numerically modelled crack closure to material. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 911-918

  Slávik O., Vojtek T., Poczklán L., Tinoco Navarro H., Kruml T., Hutař P., Šmíd M.: Improved description of low-cycle fatigue behaviour of 316L steel under axial, torsional and combined loading using plastic J-integral. Theor. Appl. Fract. Mech. 118 (2022) 103212  2021

  Hu Y., Wu S., Withers P., Cao H., Chen P., Zhang Y., Shen Z., Vojtek T., Hutař P.: Corrosion fatigue lifetime assessment of high-speed railway axle EA4T steel with artificial scratch. Eng. Fract. Mech. 245 (2021) 107558

  Madia M., Vojtek T., Duarte L., Zerbst U., Pokorný P., Jambor M., Hutař P.: Determination of fatigue crack propagation thresholds for steel in presence of environmental effects. Int. J. Fatigue 153 (2021) 106449

  Pokorný P., Vojtek T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Effect of Underload Cycles on Oxide-Induced Crack Closure Development in Cr-Mo Low-Alloy Steel. Materials 14 (2021) 2530

  Poliserpi M., Barriobero-Vila P., Requena G., Garcia L., Tolley A., Poletti M., Vojtek T., ., Schell N., Stark A., Boeri R., Sommadossi S.: TEM and Synchrotron X-ray Study of the Evolution of Phases Formed During Bonding of IN718/Al/IN718 Couples by TLPB. Metall. Mater. Trans. A 52 (2021) 1382-1394

  Trávníček L., Kuběna I., Mazánová V., Vojtek T., Polák J., Hutař P., Šmíd M.: Advantageous Description of Short Fatigue Crack Growth Rates in Austenitic Stainless Steels with Distinct Properties. Metals 11 (2021) 475

  Gosch A., Arbeiter F., Berer M., Vojtek T., Hutař P., Pinter G.: Fatigue characterization of polyethylene under mixed mode I/III conditions. Int. J. Fatigue 145 (2021) 106084

  Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Šmíd M.: Effect of Solution Annealing on Fatigue Crack Propagation in the AISI 304L TRIP Steel. Materials 14 (2021) 1331  2020

  Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 102608

  Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732

  Gosch A., Berer M., Hutař P., Slávik O., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G.: Mixed Mode I/III fatigue fracture characterization of Polyoxymethylene. Int. J. Fatigue 130 (2020) 105269

  Borges M., Antunes F., Prates P., Branco R., Vojtek T.: Effect of Young's modulus on Fatigue Crack Growth. Int. J. Fatigue 132 (2020) 105375  2019

  Vojtek T., Pokorný P., Kuběna I., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. Int. J. Fatigue 123 (2019) 213-224

  Vojtek T., Pokorný P., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Crack Closure in the Near-threshold Region in Metallic Materials. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 481-486

  Vojtek T., Hrstka M.: How to get a correct estimate of the plastic zone size for shear- mode fatigue cracks?. Theor. Appl. Fract. Mech. 104 (2019) 102322

  Tinoco Navarro H., Cardona C., Vojtek T., Hutař P.: Finite Element Analysis of Crack-tip Opening Displacement and Plastic Zones Considering the Cyclic Material Behavior. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 529-534

  Slávik O., Hutař P., Gosch A., Berer M., Vojtek T., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L.: Fatigue Crack Propagation under Mixed Mode I and III in Polyoxymethelene Homopolymer. Key Eng. Mater. 827 (2019) 404-409

  Žák S., Horníková J., Šandera P., Vojtek T., Kianicová M., Pokluda J.: Local and equivalent stress intensity factors for tortuous cracks under remote mode II loading. Theor. Appl. Fract. Mech. 101 (2019) 35-45  2018

  Hrstka M., Žák S., Vojtek T.: Large plastic zones and extensive influence of notch under near-threshold mode II and mode III loading of fatigue cracks. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1123-1128

  Vojtek T., Hohenwarter A., Pippan R., Pokluda J.: Influence of Secondary Phase on Intrinsic Threshold and Path of Shear-Mode Fatigue Cracks in Metals. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 699-702

  Vojtek T., Žák S., Pokluda J.: Quantitative analysis of intrinsic mode III fatigue thresholds in bcc metals. Int. J. Fatigue 115 (2018) 35-41  2017

  Pokorný P., Vojtek T., Náhlík L., Hutař P.: Crack closure in near-threshold fatigue crack propagation in railway axle steel EA4T. Eng. Fract. Mech. 185 (2017) 2-19