Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Trávníček Lukáš

Ing. Lukáš Trávníček

Místnost114
Telefon+420 532 290 347
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDV-9551-2018
Pozicedoktorand - Skupina vysokocyklové únavy
Školitelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.

Osobní informace
  • 2008 – 2012 Středoškolské studium Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše – všeobecné čtyřleté gymnázium
  • 2012– 2015 Vysokoškolské bakalářské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství
  • 2015 – 2018 Vysokoškolské magisterské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, obor Inženýrská mechanika a biomechanika.
  • 2018 – dosud Doktorské studium CEITEC VUT, Pokročilé materiály a nanovědy

Činnost
Numerické modelování šíření trhlin v polymerních materiálech, popis šíření krátkých únavových trhlin, výpočty životnosti


2023

Kozáková K., Trávníček L., Klusák J., Poduška J., Hutař P.: The influence of different notches on fatigue lifetime of round bar specimens made of HDPE. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 23 (2023) 1-4

Trávníček L., Poduška J., Kučera J., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of fatigue performance of polyethylene pipe grades in the form of extruded and compression molded specimens. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 148-153

Trávníček L., Poduška J., Messiha M., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L., Hutař P.: Effect of recycled material on failure by slow crack growth in multi-layer polyethylene pipes. Eng. Fract. Mech. 289 (2023) 1094232022

Milovanović A., Poduška J., Trávníček L., Náhlík L., Milošević M., Sedmak A., Berto F.: Side-groove effect on fracture mechanical fatigue testing of PLA material. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 847-8562021

Trávníček L., Kuběna I., Mazánová V., Vojtek T., Polák J., Hutař P., Šmíd M.: Advantageous Description of Short Fatigue Crack Growth Rates in Austenitic Stainless Steels with Distinct Properties. Metals 11 (2021) 4752020

Arbeiter F., Trávníček L., Petersmann S., Dlhý P., Spoerk M., Pinter G., Hutař P.: Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing. Additive Manufacturing 36 (2020) 101730