Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Trávníček Lukáš

Ing. Lukáš Trávníček

Místnost114
Telefon+420 532 290 347
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDV-9551-2018
Pozicedoktorand - Skupina vysokocyklové únavy
Školiteldoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.

Osobní informace
  • 2008 – 2012 Středoškolské studium Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše – všeobecné čtyřleté gymnázium
  • 2012– 2015 Vysokoškolské bakalářské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství
  • 2015 – 2018 Vysokoškolské magisterské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, obor Inženýrská mechanika a biomechanika.
  • 2018 – dosud Doktorské studium CEITEC VUT, Pokročilé materiály a nanovědy

Činnost
Numerické modelování šíření trhlin v polymerních materiálech, popis šíření krátkých únavových trhlin, výpočty životnosti


2020

Arbeiter F., Trávníček L., Petersmann S., Dlhý P., Spoerk M., Pinter G., Hutař P.: Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing. Additive Manufacturing 36 (2020) 101730