Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Poduška Jan

Ing. Jan Poduška, Ph.D.

Místnost108a
Telefon+420 532 290 338
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDV-1787-2018
Pozicevědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
 • 2001 – 2007 Středoškolské studium
  Gymnázium Pacov – všeobecné šestileté gymnázium
 • 2007 – 2011 Vysokoškolské bakalářské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství
 • 2011 – 2014 Vysokoškolské magisterské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, obor Inženýrská mechanika a biomechanika.
 • 2014 – dosud Doktorské studium
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, obor Inženýrská mechanika.

 • Činnost
  Lomové chování polymerů, zbytková napětí v trubkách polymerních materiálů a životnost polymerních trubek


  2023

  Kozáková K., Trávníček L., Klusák J., Poduška J., Hutař P.: The influence of different notches on fatigue lifetime of round bar specimens made of HDPE. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 23 (2023) 1-4

  Trávníček L., Poduška J., Kučera J., Náhlík L., Hutař P.: Comparison of fatigue performance of polyethylene pipe grades in the form of extruded and compression molded specimens. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 148-153

  Trávníček L., Poduška J., Messiha M., Arbeiter F., Pinter G., Náhlík L., Hutař P.: Effect of recycled material on failure by slow crack growth in multi-layer polyethylene pipes. Eng. Fract. Mech. 289 (2023) 109423  2022

  Schieppati J., Schritesser B., Tagliabue S., Andena L., Poduška J., Pinter G.: Fatigue Analysis and Defect Size Evaluation of Filled NBR including Temperature Influence . Materials 15 (2022) 3745

  Milovanović A., Poduška J., Trávníček L., Náhlík L., Milošević M., Sedmak A., Berto F.: Side-groove effect on fracture mechanical fatigue testing of PLA material. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 847-856

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 106142

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 101768  2021

  Dlhý P., Poduška J., Berer M., Gosch A., Slávik O., Náhlík L., Hutař P.: Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials 14 (2021) 2656

  Frank A., Messiha M., Koch T., Poduška J., Hutař P., Arbeiter F., Pinter G.: Correlation of the cyclic cracked round bar test and hydrostatic pressure test for unplasticized polyvinylchloride. Polymer Testing 95 (2021) 107125  2020

  Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732  2019

  Kuběna M., Eliáš M., Zajíčková L., Poduška J., Kruml T.: On the Tensile Tests of Polyurethane and Its Composites with Carbon Nanotubes. Adv. Mater. Sci. Eng. 2019 (2019) 6598452

  Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-298

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Soil Load on Plastic Pipe and its Influence on Lifetime. Strojnicky casopis - Journal of Mechanical Engineering 69 (2019) 101-106

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: Lifetime Calculation of Soil-Loaded Non-Pressure Polymer Pipes. Key Eng. Mater. 827 (2019) 141-146

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190  2018

  Poduška J., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Numerical simulations of cracked round bar test: Effect of residual stresses and crack asymmetry. Eng. Fract. Mech. 203 (2018) 18-31

  Dlhý P., Poduška J., Náhlík L., Berer M., Gosch A., Pinter G., Hutař P.: Compression-Loaded Cracked Cylinder - Stress Intensity Factor Evaluation. Key Eng. Mater. 774 (2018) 331-336  2017

  Hutař P., Poduška J., Šmíd M., Kuběna I., Chlupová A., Náhlík L., Polák J., Kruml T.: Short fatigue crack behaviour under low cycle fatigue regime. Int. J. Fatigue 103 (2017) 207-215

  Poduška J., Hutař P., Kučera J., Sadílek J., Frank A., Pinter G., Náhlík L.: The effect of residual stress on the process of crack growth rate determination in polymer pipes. Solid State Phenom. 258 (2017) 174-177

  Hutař P., Pokorný P., Poduška J., Fajkoš R., Náhlík L.: Effect of residual stresses on the fatigue lifetime of railway axle. Procedia Struct. Integr. 4 (2017) 42-47

  Nezbedová E., Pinter G., Frank A., Hutař P., Poduška J., Hodan J.: Accelerated tests for lifetime prediction of PE-HD pipe grades. Macromol. Symp. 373 (2017) 1-8  2016

  Hutař P., Poduška J., Chlupová A., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3009-3016

  Poduška J., Hutař P., Kučera J., Frank A., Sadílek J., Pinter G., Náhlík L.: Residual stress in polyethylene pipes. Polymer Testing 54 (2016) 288-295  2015

  Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: The effect of specimen size on the determination of residual stress in polymer pipe wall . Key Eng. Mater. 627 (2015) 141-144  2014

  Ševčík M., Poduška J., Náhlík L., Kučera J., Hutař P.: Inaccuracy in Residual Stress Estimation and Its Influence on the Residual Lifetime of Polymer Pipe. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 165-168

  Poduška J., Kučera J., Hutař P., Ševčík M., Křivánek J., Sadílek J., Náhlík L.: Residual stress distribution in extruded polypropylene pipes. Polymer Testing 40 (2014) 88-98