Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Oplt Tomáš

Ing. Tomáš Oplt

Místnost114
Telefon+420 532 290 347
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDV-4328-2018
Pozicedoktorand - Skupina vysokocyklové únavy
Školiteldoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.

Osobní informace
Vzdělání:
  • 2002-2010 Středoškolské studium Gymnázium Kroměříž – všeobecná osmileté gymnázium
  • 2010-2013 Vysokoškolské bakalářské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství
  • 2013-2015 Vysokoškolské magisterské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, obor Inženýrská mechanika a biomechanika.
  • 2016-dosud Doktorské studium Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, obor Inženýrská mechanika.

Činnost
Zavírání únavové trhliny – numerické modelování a experimentální zkoušení


2020

Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Numerical simulations of semi-elliptical fatigue crack propagation. AIP Conference Proceedings 2309 (2020) 020005

Vojtek T., Pokorný P., Oplt T., Jambor M., Náhlík L., Herrero D., Hutař P.: Classically determined effective deltaK fails to quantify crack growth rates. Theor. Appl. Fract. Mech. 108 (2020) 1026082019

Oplt T., Šebík M., Berto F., Náhlík L., Pokorný P., Hutař P.: Strategy of plasticity induced crack closure numerical evaluation. Theor. Appl. Fract. Mech. 102 (2019) 59-69

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Berto F.: Numerical evaluation of plasticity induced crack closure in 3D structures. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 101-106

Oplt T., Hutař P., Pokorný P., Náhlík L., Chlup Z., Berto F.: Effect of the free surface on the fatigue crack front curvature at high stress asymmetry. Int. J. Fatigue 118 (2019) 249-261