Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Luptáková Natália

Ing. Natália Luptáková, Ph.D.

Místnost221
Telefon+420 532 290 373
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDG-2153-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů

Osobní informace
Vzdělání:
  • 1998-2002 Středoškolské studium Združená stredná odborná škola v Púchove, Slovenská republika
  • 2002-2007 Vysokoškolské studium Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta se sídlem v Trnave, Slovenská republika
  • 2009-2012 SlovZink, a.s. Košeca, Slovenská republika Pracovní pozice: chemik – vývojář
  • 2010-2013 Doktorské studium Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií se sídlem v Puchově, Slovenská republika
  • Od r. 2014 ÚFM AV ČR Vědecký pracovník ve skupině creepu kovových materiálů, spolupráce na projektech vědecké skupiny

Činnost
  • Studium creepového chování pokročilých kovových materiálů pomocí standardních a nestandardních metod;
  • Creepové a relaxační experimenty na nekonvenčních (helikoidních, miniaturních) i konvenčních vzorcích;
  • Optická a elektronová mikroskopie mikrostruktury materiálů před a po creepové deformaci, analýzy lomových ploch, EDS/EDX, EBSD analýzy.


2023

Svoboda J., Kocich R., Gamanov Š., Kunčická L., Luptáková N., Dymáček P.: Processing window for hot consolidation by rolling and rotary swaging of Fe-10Al-4Cr-4Y2O3 ODS nanocomposite. Materials Today Communications 34 (2023) 105393

Gamanov Š., Luptáková N., Bořil P., Jarý M., Mašek B., Dymáček P., Svoboda J.: Mechanisms of plastic deformation and fracture in coarse grained Fe-10Al-4Cr-4Y2O3 ODS nanocomposite at 20-1300°C. Journal of Materials Research and Technology 24 (2023) 4863-48742022

Svoboda J., Bořil P., Holzer J., Luptáková N., Jarý M., Mašek B., Dymáček P.: Substantial Improvement of High Temperature Strength of New-Generation Nano-Oxide-Strengthened Alloys by Addition of Metallic Yttrium. Materials 15 (2022) 15020504

Svoboda J., Gamanov Š., Bártková D., Luptáková N., Bořil P., Jarý M., Mašek B., Holzer J., Dymáček P.: The Optimization of Mechanical Alloying Conditions of Powder for the Preparation of a Fe-10Al-4Cr-4Y2O3 ODS Nanocoposite. Materials 15 (2022) 9034

Holzer J., Gamanov Š., Luptáková N., Dlouhý A., Svoboda J.: Coarsening Kinetics of Y2O3 Dispersoid in New Grade of Fe-Al-Cr-Based ODS Alloy. Metals 12 (2022) 12020210

Dymáček P., Kocich R., Kunčická L., Jarý M., Luptáková N., Holzer J., Mašek B., Svoboda J.: Processing of top creep and oxidation resistant Fe-Al based ODS alloys. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1576-15832021

Fintová S., Kuběna I., Jarý M., Luptáková N., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Creep properties of heat-treated Fe-Al-O ODS alloy. Kovové materiály 59 (2021) 39-502020

Fintová S., Kuběna I., Luptáková N., Jarý M., Šmíd M., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Development of advanced Fe-Al-O ODS alloy microstructure and properties due to heat treatment. J. Mater. Res. 35 (2020) 2789-2797

Svoboda J., Luptáková N., Jarý M., Dymáček P.: Influence of Hot Consolidation Conditions and Cr-Alloying on Microstructure and Creep in New-Generation ODS Alloy at 1100 °C. Materials 13 (2020) 5070

Svoboda J., Kunčická L., Luptáková N., Weiser A., Dymáček P.: Fundamental Improvement of Creep Resistance of New-Generation Nano-Oxide Strengthened Alloys via Hot Rotary Swaging Consolidation. Materials 13 (2020) 52172019

Luptáková N., Dymáček P., Jarý M., Záležák T.: Failure analysis of a gripping assembly loaded at temperatures above 1000 °C. Eng. Fail. Anal. 96 (2019) 384-3932017

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-1092016

Šiška F., Stratil L., Šmíd M., Luptáková N., Záležák T., Bártková D.: Deformation and fracture behavior of the P91 martensitic steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 672 (2016) 1-6

Luptáková N., Dymáček P., Pešlová F., Jurkovič Z., Barborák O., Stodola J.: Impact of residual elements on zinc quality in the production of zinc oxide. Metalurgija 55 (2016) 407-4102015

Luptáková N., Pizúrová N., Roupcová P., Dymáček P.: High Temperature Degradation of Powder-Processed Ni-based Superalloy. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 22 (2015) 85-94

Votava J., Luptáková N., Kumbál V., Polcar A.: Hard-metal Spray Application on Blade Segment of Sugar Beet Harvester Cutting Units. Listy cukrovarnické a řepařské 131 (2015) 341-346

Luptáková N., Matejička L., Krečmer N.: Norbert Setting of the optimal parameters of melted glass. Adv. Military Technol. 10 (2015) 73-79

Luptáková N., Pešlová F., Kliber J.: The study and microstructure analysis of zinc and zinc oxide. Metalurgija 54 (2015) 43-46

Luptáková N., Ballóková B., Dymáček P.: Compressive creep testing of composites on the base of MoSi2 - SiC nanoparticles. Manufact. Technol. 15 (2015) 377-380

Votava J., Luptáková N., Kumbál V., Polcar A.: Minimizing abrasive-erosive wear of sugar beet harvesters. Listy cukrovarnické a řepařské 131 (2015) 284-2892014

Luptáková N., Král P., Dymáček P.: The influence of high temperature on the microstructure and properties of a Ni-based superalloy. Powder Metall. Progr. 14 (2014) 190-198

Luptáková N., Pešlová F., Stodola J.: Impact of residual of elements on quality of metal zinc. Perner's Contacts 9 (2014) 74-82

Luptáková N., Anisimov E., Pešlová F.: The degradation of lining of rotary furnaces in the production of zinc oxide. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 21 (2014) 116-121

Luptáková N., Pešlová F.: Analysis of slag material in the production of zinc oxide. Deterioration, Dependability, Diagnostics 3 (2014) 237-242

Luptáková N., Pešlová F., Stodola J.: Effect of residual elements on quality of pure zinc. Deterioration, Dependability, Diagnostics 1 (2014) 147-161