Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Odkazy

Sponzoři

Legislativa

Vědecké databáze

Web of Science
obsahuje abstrakta,citační index, impakt factor
TTP, Materials Science Engineering
plné texty časopisů
AMM: Applied Mechanics and Materials
AMR: Advanced Mechanics and Materials
DDF: Defect and Diffusion Forum
JMNM: Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials
KEM: Key Engineering Materials
MSF: Materials Science Forum
MSFo: Materials Science Foundations
SSP: Solid State Phenomena
Materials at High Temperatures
obsahuje online přístup k časopisu
Elsevier Science Direct 
obsahuje abstrakta, plné texty přibližně od 1995
Springer Link
abstakta i plné texty
EBSCO
doporučení Academic Search Complete
PROQUEST
dopdručení ProQuest Science Journals
KNAV
přístup i do katalogu UFM
SCIRUS
vyhledávač pro vědu
SCOPUS
databáze abstrakt
Google Scholar, ScholarSFX
propojuje výsledky vyhledávání plných textů v databázích EBSCO, PROQUEST,JSTOR
IOPscience
zkušební přístup od 1.11. – 30.11. 2012
– Online Tour
– User Guide
– Přehled časopisů