Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Eduroam
Eduroam na ÚFM AV ČR

Jak si nastavit bezdrátové připojení k síti eduroam

Na webové stránce uvedené níže si můžete stáhnout konfigurační nástroje pro jednotlivé OS:

eduroam Configuration Assistant Tool

Uživatelské jméno a heslo

Uživatelské jméno pro připojení do Eduroamu je nutno nastavit v lokálním radius serveru obraťte se proto na správce kl. 378, 385

Přípojná místa

Celý areál UFM AV ČR je pokryt asi z 95%, najdete jej ve všech veřejně přístupných prostorách.

Seznam všech připojených míst v republice najdete na http://www.eduroam.cz/.
Seznam všech celosvetově připojených míst najdete na http://monitor.eduroam.org/

Potřebujete pomoci?

Pokud si nebudete vědět rady s připojením, nebo vám připojení nebude fungovat, obraťte se na správce na adrese eduroam at ipm.cz, kteří s vámi problém vyřeší.


Setup instructions

 

Username and password

Username for connecting to Eduroamu must be set in a local radius server contact the administrator, inter phone links: 378, 385

Where to connect at IPM?

The whole area of IPM ASCR is covered by about 95%, you can find it in all public spaces.

List of all connected sites in the Czech Republic can be found at http://www.eduroam.cz/.
List of all connected sites in Europe can be found at http://monitor.eduroam.org/

Need help?

If you do not know the wifi connection, or your connection will not work, contact the administrator mail: eduroam(at)ipm.cz, who you solve the problem.