Výzkum únavových a creepových vlastností niklových superslitin pro vysokoteplotní aplikace

Kategorie .