Institute of Physics of Materials AS CR, v. v. i. > Projects > Talented postdocs for scientific excellence in physics of materials

Talented postdocs for scientific excellence in physics of materials

Investigatorprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Number of ProjectCZ.1.07/2.3.00/30.0063
AgencyAkademie věd České republiky
Duration2012-06-30 - 2015-06-29

Anotace
Cílem projektu je posílení tří vědeckých týmů na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. o mladé vědecké pracovníky – postdoktorandy, kteří zvýší vědecký výkon stávajících výzkumných skupin. Mladí vědečtí pracovníci budou využívat špičkového přístrojového vybavení Ústavu fyziky materiálů AV ČR a zároveň se podílet na budování Středoevropského centra excelence CEITEC. Specifickým vědeckým cílem projektu je výzkum v oblasti nových materiálů vhodných pro aplikace v energetice a elektrotechnice.


2018

Petráš R., Polák J.: Damage mechanism in austenitic steel during high temperature cyclic loading with dwells. Int. J. Fatigue 113 (2018) 335-3442016

Petráš R., Škorík V., Polák J.: Thermomechanical fatigue and damage mechanisms in Sanicro 25 steel. Mater. Sci. Eng. A 650 (2016) 52-622015

Ostapovec A., Serra A.: Evolution of Matrix-Twin Interfaces of (1 0 -1 2) Twin in Magnesium. Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 661-663

Ševčík M., Arbeiter F., Hutař P., Pinter G., Náhlík L.: The effect of soil load on fracture behaviour of three-layer polymer pipe for non-pressurised applications. Key Eng. Mater. 627 (2015) 197-200

Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Estimation of the crack behaviour in the compressive layer of the alumina-zirconia ceramic laminate. Key Eng. Mater. 627 (2015) 41-44

Mikula J., Hutař P., Nezbedová E., Lach R., Arbeiter F., Ševčík M., Pinter G., Grellmann W., Náhlík L.: On crack propagation in the welded polyolefin pipes with and without the presence of weld beads. Mater. & Design 87 (2015) 95-104

Dundeková S., Zatkalíková V., Fintová S., Hadzima B., Škorík V.: Influence of the surface finishing on the corrosion behaviour of AISI 316L stainless steel. Materials Engineering - Materialove inzinierstvo 22 (2015) 48-53

Gröger R., Leconte L., Ostapovec A.: Structure and stability of threading edge and screw dislocations in bulk GaN. Comp. Mater. Sci. 99 (2015) 195-202

Guth S., Petráš R., Škorík V., Kruml T., Man J., Lang K., Polák J.: Influence of dwell times on the thermomechanical fatigue behavior of a directionally solidified Ni-base superalloy. Int. J. Fatigue 80 (2015) 426-433

Ševčík M., Hutař P., Vassilopoulos A., Shahverdi M.: Analytical model of asymmetrical Mixed-Mode Bending test of adhesively bonded GFRP joint. Frattura ed Integrita Strutturale 34 (2015) 237-246

Škorík V., Šulák I., Obrtlík K., Hrbáček K.: Thermo-mechanical and isothermal fatigue behavior of austenitic stainless steel AISI 316L. METAL 2015 Conf. Proc - (2015) 851-856

Štegnerová K., Náhlík L., Hutař P.: Influence of the V-notch opening angle on critical applied force values for the crack initiation from the sharp V-notch. Key Eng. Mater. 627 (2015) 165-168

Ševčík M., Shahverdi M., Hutař P., Vassilopoulos A.: Analytical modeling of mixed-Mode bending behavior of asymmetric adhesively bonded pultruded GFRP joints. Eng. Fract. Mech. 147 (2015) 228-242

Kuběna I., Polák J., Plocinski T., Hébert C., Škorík V., Kruml T.: Microstructural stability of ODS steels in cyclic loading. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 38 (2015) 936-9472014

Ševčík M., Poduška J., Náhlík L., Kučera J., Hutař P.: Inaccuracy in Residual Stress Estimation and Its Influence on the Residual Lifetime of Polymer Pipe. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 165-168

Náhlík L., Štegnerová K., Hutař P.: Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 1-7

Ostapovec A., Serra A.: Characterization of the matrix-twin interface of a (1012) twin during growth. Philos. Mag. 94 (2014) 2827-2839

Šulák I., Obrtlík K., Škorík V., Hrbáček K.: Effect of HIP on low cycle fatigue of MAR-M247 at 900°C. METAL 2014 Conf. Proc - (2014) 1381-1386

Pokorný P., Náhlík L., Hutař P.: Influence of Different Crack Propagation Rate Descriptions on the Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles. Key Eng. Mater. 627 (2014) 469-472

Hutař P., Kuběna I., Šmíd M., Ševčík M., Kruml T., Náhlík L.: Description of small fatigue crack propagation in ODS steel. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 911-916

Hutař P., Kuběna I., Ševčík M., Šmíd M., Kruml T., Náhlík L.: Small fatigue crack propagation in Y2O3 strengthened steels. J. Nucl. Mater. 452 (2014) 370-377

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Frank A., Kučera J., Pinter G.: Numerical lifetime prediction of polymer pipes taking into account residual stress. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 169-172

Ostapovec A., Molnár P., Lejček P.: Boundary plane distribution for 13 grain boundaries in magnesium. Mater. Lett. 137 (2014) 102-105

Ostapovec A., Molnár P., Gröger R.: On basal-prismatic twinning interfaces in magnesium. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 63 (2014) 012134

Hutař P., Ševčík M., Lach R., Knésl Z., Náhlík L., Grellmann W.: A Description of Local Material Properties Close to a Butt Weld. Key Eng. Mater. 586 (2014) 146-1492013

Hutař P., Ševčík M., Frank A., Náhlík L., Kučera J., Pinter G.: The effect of residual stress on polymer pipe lifetime. Eng. Fract. Mech. 108 (2013) 98-108

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Seitl S.: The effect of constraint level on a crack path. Engineering Failure Analysis. Eng. Fail. Anal. 29 (2013) 83-92