Institute of Physics of Materials AS CR, v. v. i. > Projects > Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkách

Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkách

InvestigatorRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Number of ProjectIAA200410601
AgencyGrantová agentura Akademie věd České republiky
Duration2005-12-31 - 2008-12-30


Nic nebylo nalezeno / nothing found