Skupina křehkého lomu, ÚFM AV ČR, v.v.i.

Podpora výuky - Mezní stavy materiálůDoplňkové materiály pro přednášky

Obecné informace
sosej P00.pdf (0,3MB) sosej P00.ppt (3,2MB)
Úvodní přednáška - historie
sosej P01.pdf(2,3MB) sosej P01.ppt (11MB)
Značení materiálů
sosej P02.pdf(2,9MB) sosej P02.ppt (4,1MB)
Elastická deformace
sosej P03.pdf(2,5MB) sosej P03.ppt (14,9MB)
Plastická deformace I
sosej P04.pdf(1,3MB) sosej P04.ppt (7,8MB)
Plastická deformace II
sosej P05.pdf(4,3MB) sosej P05.ppt (7,2MB)
Tranzitní lomové chování ocelí I
sosej P06.pdf(2,5MB) sosej P06.ppt (7,1MB)
Tranzitní lomové chování ocelí II
sosej P07.pdf(1,5MB) sosej P07.ppt (2,7MB)
Lomová houževnatost I
sosej P08.pdf(1,4MB) sosej P08.ppt (3,0MB)
Lomová houževnatost II
sosej P09.pdf(2,1MB) sosej P09.ppt (2,8MB)
Únava materiálu
sosej P10.pdf(2,2MB) sosej P10.ppt (3,4MB)
Creep materiálu
sosej P11.pdf(2,1MB) sosej P11.ppt (3,1MB)
Keramika
sosej P12.pdf(2,8MB) sosej P12.ppt (6,1MB)
Plasty
sosej P13.pdf(1,9MB) sosej P13.ppt (2,3MB)
...

Doplňkové materiály pro cvičení

Obecné informace + Informační zdroje + Motivace
sosej 6MS2010.pdfCv.1a sosej 6MS2010a.pdfCv.1b
Zkušební stroje a zařízení
sosej CV1.pdfCv.1c
Elasticita
sosej CV4.pdfZC.4
Plasticita
sosej CV5.pdfZC.5 sosej CV6.pdfZC.6
Vrubová houževnatost a tranzitní lomové chování
sosej CV7.pdfZC.7 sosej CV8.pdfZC.8
Lomová houževnatost
sosej CV9.pdfZC.9 sosej CV10.pdfZC.10
Únava
sosej CV11.pdfZC.11
Creep
sosej CV12.pdfZC.12
...

Prémiové příklady

sosej PP1_1.pdfPP1a sosej PP1_2.pdfPP1b sosej PP4_1.pdfPP4a sosej PP4_2.pdfPP4b sosej PP5_1.pdfPP5 sosej PP6_1.pdfPP6
...