Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Dobeš Ferdinand

Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.

Místnost202, Creep sut. I, Creep 1.p
Telefon+420 532 290 408, +420 532 290 323, +420 532 290 403
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDG-3907-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů


2022

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Matějíček J.: Different Types of Particle Effects in Creep Tests of CoCrFeNiMn High-Entropy Alloy. Materials 15 (2022) 73632020

Dobeš F., Dymáček P.: Creep behavior of AJ62 Magnesium-Aluminum-Strontium alloy. Journal of Magnesium and Alloys 8 (2020) 414-420

Dymáček P., Dobeš F., Jarý M., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Small punch testing of Fe-Al based alloys with Ti and Nb additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 723 (2020) 012006

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Creep of Heusler-type alloy Fe-25Al-25Co. Crystals 10 (2020) 522019

Dymáček P., Dobeš F., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Tensile, creep and fracture testing of prospective Fe-Al-based alloys using miniature specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 99 (2019) 18-26

Dobeš F., Dymáček P., Komazaki S., Li Y.: Towards the development of a universal formula for conversion of Small Punch data to Conventional Creep data. Proc. 10th Japan-China Symp. High Temp. Strength of Mater. - (2019) 370-373

Dymáček P., Dobeš F., Andrés D.: Notch sensitivity of Sanicro 25 in small punch creep test. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 383-389

Dobeš F., Dymáček P., Hasegawa M., Iwashita M.: High-temperature creep of a CoNiCrAlY bond coat alloy. Mater. Sci. Eng. A 759 (2019) 272-277

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: The Influence of Niobium Additions on Creep Resistance of Fe-27 at. % Al Alloys. Metals 9 (2019) 739

Dymáček P., Li Y., Dobeš F., Stevens P.: New approach to determine uniaxial creep properties from small punch creep curves. Mater. at High Temp. 36 (2019) 157-164

Hasegawa M., Iwashita M., Kubota Y., Dymáček P., Dobeš F.: Microstructure evolution under high temperature deformation of CoNiCrAlY bond coat alloy. Mater. Sci. Eng. A 756 (2019) 237-2472018

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 99-104

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Force-to-Stress Conversion Methods in Small Punch Testing Exemplified by Creep Results of Fe-Al Alloy with Chromium and Cerium Additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 461 (2018) 012017

Dymáček P., Jarý M., Dobeš F., Kloc L.: Tensile and Creep Testing of Sanicro 25 Using Miniature Specimens. Materials 11 (2018) 142

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Small punch creep of Fe-Al-Cr alloy with Ce addition and its relation to uniaxial creep tests. Kovové materiály 56 (2018) 205-2122017

Dobeš F., Dymáček P.: Estimation of Anisotropy of Creep Properties in Al and Mg Alloys by Means of Small Punch Test. Key Eng. Mater. 734 (2017) 137-143

Dymáček P., Dobeš F., Kloc L.: Small Punch Testing of Sanicro 25 Steel and its Correlation with Uniaxial Tests. Key Engineering Materials. Key Eng. Mater. 734 (2017) 70-76

Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

Dymáček P., Dobeš F., Kloc L.: Determination of Mechanical Properties of Metallic Materials from Very Small Volumes by Means of Small Punch Test. Key Eng. Mater. 741 (2017) 116-1212016

Dobeš F., Vodičková V., Veselý J., Kratochvíl P.: The Effect of Carbon Additions on the Creep Resistance of Fe-25Al-5Zr Alloy. Metall. Mater. Trans. A 47 (2016) 6070-6076

Dobeš F., Dymáček P.: Fracture-based correlation of uniaxial and small punch creep data. Theor. Appl. Fract. Mech. 86 (2016) 34-38

Dobeš F., Pešička J., Kratochvíl P.: Creep of Fe3Al-based alloys with vanadium and carbon additions. Intermetallics 74 (2016) 60-642015

Dobeš F., Kratochvíl P., Pešička J., Vodičková V.: Microstructure and Creep Behavior of Fe-27Al-1Nb Alloys with Added Carbon. Metall. Mater. Trans. A 46 (2015) 1580-1587

Dobeš F., Kratochvíl P., Kejzlar P.: Creep of three-phase alloy Fe-30%Al-5.2%Zr. Kovové materiály 53 (2015) 127-132

Dobeš F., Dymáček P., Besterci M.: Estimation of themechanical properties of aluminium and analuminium composite after equal channel angular pressing by means of the small punch test. Mater. Sci. Eng. A 626 (2015) 313-3212014

Besterci M., Dobeš F., Kvačkaj T., Sülleiová K., Ballóková B., Velgosová O.: HIGH TEMPERATURE MECHANICAL PROPERTIES OF Al-Al4C3 COMPOSITE. Acta Metall. Slovaca 20 (2014) 326-340

Hrabovský J., Dobeš F., Horský J.: Small Punch Tests at Oxide Scales Surface of Structural Steel and Low Silicon Steel. Oxid. Met. 82 (2014) 297-310

Dobeš F., Dymáček P.: On the correlation of fracture quantities in small punch test. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 275-2782013

Besterci M., Dobeš F., Sülleiová K., Velgosová O.: Mechanical Properties of Al-Al4C3 Composite Produced by Mechanical Alloying. Univ. J. Mat. Sci. 1 (2013) 31-38

Dobeš F., Kratochvíl P.: The effect of Zr addition on creep of Fe-30 at.% Al alloys. Intermetallics 43 (2013) 142-146

Onorbe E., Garces G., Dobeš F., Perez P., Adeva P.: High-Temperature Mechanical Behavior of Extruded Mg-Y-Zn Alloy Containing LPSO Phases. Metall. Mater. Trans. A 44A (2013) 2869-28832012

Garces G., Onorbe E., Dobeš F., Perez P., Antoranz J., Adeva P.: Effect of microstructure on creep behaviour of cast Mg97Y2Zn1 (at.%) alloy. Mater. Sci. Eng. A 539 (2012) 48-55

Kratochvíl P., Dobeš F., Pešička J., Málek P., Buršík J., Vodičková V., Hanus P.: Microstructure and high temperature mechanical properties of Zr-alloyed Fe3Al-type aluminides: The effect of carbon. Mater. Sci. Eng. A 548 (2012) 175-182

Dobeš F., Besterci M., Ballóková B., Sülleiová K., Dymáček P.: Analysis of creep fracture in Al-Al4C3 composite after ECAP. Mater. Sci. Eng. A 532 (2012) 567-5722011

Besterci M., Dobeš F., Ballóková B., Sülleiová K., Kvačkaj T.: Observation of Anisotropy of Creep Fracture Using Small Punch Test for Al-Al4C3 System Produced by Equal Channel Angular Pressing. High Temp. Mater. Proc. 30 (2011) 205-210

Dobeš F., Kratochvíl P., Vodičková V.: The effect of carbon and silicon additions on the creep properties of Fe-40 at.% Al type alloys at elevated temperatures. Intermetallics 19 (2011) 1526-1532


ČísloNázev
P108/12/1452 Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky
106/08/1238 Studium možností zpevnění slitin na bázi aluminidů železa částicemi sekundárních fází
GA106/05/0409 Analýza mechanismů a faktorů ovlivňujících creepovou odolnost perspektivních intermetalik na bázi Fe3Al a FeAl
IAA2041202 Alternativní metody aktivační analýzy při creepu
GA106/02/0274 Protlačovací creepové zkoušky mechanicky legovaných hliníkových slitin