test
Supervisory Board
Chairman:
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

Ústav přístrojové techniky
AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147
612 64 Brno
Tel.:+420 541 514 253
E-mail:joe@isibrno.cz
Vice-chairman:
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Žižkova 22
616 62 Brno
Tel.:+420 532 290 454
E-mail:sklen@ipm.cz

Members:
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.:+420 596 979 353
E-mail:radim.blaheta@ugn.cas.cz
Ing. Ivo Černý, Ph.D.

SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice
Tel.:+420 326 509 050
E-mail:ivo.cerny@seznam.cz
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky
a biomechaniky
Technická 2896/2
616 69 Brno
Tel.:+420 541 142 858
E-mail:petruska@fme.vutbr.cz

Tajemník:
Ing. Ondřej Bureš
Tel.:+420 532 290 370
E-mail:bures@ipm.cz
Information leaflet
download pdf (1,3MB)central european institute of technologyH2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Last update
18. 05. 2018