test
RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
Pozice: vědecký pracovník
Skupina: Skupina struktury fází a termodynamiky
Místnosti: 410
Telefonní čísla: +420 532 290 473
E-mail: bursik@DELETE-THIS.CZ@DELETE-THIS.COMipm.cz.COM
Reseacher ID: B-8684-2013
Projekty
Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Spinodální rozpad v half-Heuslerových slitinách: nanostrukturní cesta k termoelektrikám s vysokou účinností
Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků
Nukleace a růst kyslíkových precipitátů v křemíku
Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Příprava uhlíkových mikro- a nanostruktur plazmovými technologiemi
Průmyslová spolupráce
Vývoj progresivních nanokrystalických PVD vrstev představujících revoluční řešení tvrdých a supertvrdých otěruvzdorných povlaků
Průmyslový partner: SHM, s.r.o.
Publikace:
2018
J. Luňáček, O. Životský, P. Janoš, M. Došek, A. Chrobak, M. Maryško, J. Buršík, Y. Jirásková: Structure and magnetic properties of synthesized fine cerium dioxide nanoparticles. Journal of Alloys and Compounds 753 (2018) 167-175.
2017

Q2 PUBLICATION:
Y. Jiraskova, J. Bursik, A. Zemanova, J. Cizek, P. Hruska, O. Zivotsky,
Effect of hydrogen on Fe and Pd alloying and physical properties,
Internationl Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 6885.

Description
Fe95PdH5 and Fe95Pd5 nanopowders were prepared by mechanical alloying (MA) using high energy ball milling. Two ways of the sample preparation were compared in order to examine the effect of hydrogen on MA: (i) A-sample: Pd powder was pre-charged with hydrogen and subsequent MA of Fe and PdH was performed in Ar protective atmosphere; (ii) B-sample: Fe and Pd powders were mechanically alloyed in hydrogen atmosphere. The milling procedure was interrupted and alloying followed by several experimental methods up to the final state achieved after 50 h of milling.

BURŠÍK J, KUBĚNA I, BURŠÍKOVÁ V, SOUČEK P, ZÁBRANSKÝ L, MIRZAEI S, VAŠINA P: W-B-C Nanostructured Layers - Microstructure and Mechanical Properties. Solid State Phenom. 258 (2017) 416–419.
V. Buršíková, J. Sobota, J. Grossman, T. Fořt, L. Dupák, L. Zábranský, P. Souček, P. Vašina, J. Buršík : Study of Fracture of Nanolaminate Coatings Using Indentation and Impact Tests. Solid State Phenomena 258 (2017) 318-321.
L. Zábranský, V. Buršíková, P. Souček, P. Vašina, J. Dugáček, P. Sťahel, J. Buršík, M. Svoboda, V. Peřina: Thermal stability of hard nanocomposite Mo-B-C coatings. Vacuum 138 (2017) 199-204.
J.Buršík, V. Buršíková, P.Souček, L. Zábranský, P. Vašina: Characterization of Ta-B-C nanostructured hard coatings: Material Science and Engineering 175 (2017) 012020.
J. Mrázek, J. Boháček, S. Vytykáčová, J. Buršík, V. Puchý, Džunda Robert, I. Kašík : Photolithographic patterning of nanocrystalline europium-titanate Eu2Ti2O7 thin films on silicon substrates. Materials Letters 209 (2017) 216-219.
J. Sopoušek, A. Kryštofová, M. Premovic, O. Zobač, S. Polsterová, P. Brož, J. Buršík : Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization and thermal stability. CALPHAD:58 (2017) 25-33.
A. Titov, o. Životský, A. Hendrych, D. Janikovič, J. Buršík, Y. Jirásková : Co2FeSi Heusler Alloy Prepared by Arc Melting and Planar Flow Casting Metods: Microstructure and Magnetism. 16th Czech and Slovak Conference on Magnetism 131 (2017) 654-656.
2016

Q1/Q2 PUBLICATION:
Lunacek J., Zivotsky O., Jiraskova Y., Bursik J., Janos P.: Thermally stimulated iron oxide transformations and magnetic behaviour of cerium dioxide/iron oxide reactive sorbents.
Mat. Charact. 120 (2016) 295-303.

Description
The paper was devoted to detailed study of the magnetically separable sorbents based on a cerium dioxide/iron oxide composite. An identification of iron oxides, their transformations Fe3O4 → gamma-Fe2O3 (epsilon-Fe2O3) → alpha-Fe2O3 and quantitative estimation of the grain size distributions in dependence on calcination temperatures have contributed to detail description of magnetic properties.

J. Buršík, V. Buršíková, P. Souček, L. Zábranský, P. Vašina : Nanostructured Mo-B-C Coatings. Romanian Reports in Physics 68 (2016) 1069-1075.
V.Buršíková, J. Buršík, L. Zábranský, P. Souček, P. Vašina : Study of the local mechanical properties of magnetron sputtered nanolaminate. Defect and Diffusion Forum 368 (2016) 111-114.
BURŠÍK J, KUBĚNA I, BURŠÍKOVÁ V, SOUČEK P, ZÁBRANSKÝ L, VAŠINA P: Mo-B-C and Ta-B-C nanostructured layers with promising fracture toughness. Defect Diff. Forum 368 (2016) 107–110.
J. Buršík, M. Svoboda, E. Švábenská, V. Buršíková, P. Souček, L. Zábranský, p.Vašina: Characterization of Mo-B-C Nanostructured Coating Microstructure by means of AEM and GDOES. Nanocon 2016: 8th International Conference (2017) 806-810.

Q1/Q2 PUBLICATION:
Zivotsky O., Titov A., Jiraskova Y., Bursik J., Hendrych A., Hrabovska K., Tsepelev VS.:
Surface and bulk magnetic anisotropy in bilayered CoSiB/FeNbCuSiB and FeNbSiB/FeSiB ribbons,
J. Alloys Comp. 681 (2016) 402-411.

Description
The study was devoted to the surface and bulk magnetic anisotropy of the bilayered Co72.5Si12.5B15/Fe73.5Nb3Cu1Si13.5B9 and Fe74.5Nb3Si13.5B9/Fe77.5Si7.5B15 ribbons prepared by modernized planar flow casting technology. The thickness of ribbons was about 36 mm while the interlayer thickness reaches typically a few μm. A bending of ribbons has led to changes in both surface and bulk anisotropies which, completed with microstructure analysis, have given the basic complex data prospectively usable for sensor applications.

2015

Jiraskova Y., Bursik J., Hapla M., Turek I.: Influence of Molybdenum on the Alloying and Physical Properties of Fe-Al,
J. Supercon. Nov. Magn. 28 (2015) 905-910.

Description
The Fe with 29 at.% Al and 1.5 at.% Mo, corresponding to THERMENOL composition, was prepared using mechanical alloying. The main attention was devoted to the dynamics of the alloying process, phase composition, and magnetic properties. The formation of a quasi-binary (Fe-Mo)-Al system was obtained after 32 h and the alloy has reached the finest structure of homogeneously distributed elements. The alloying by Mo has induced changes in magnetic properties depending on the milling time: for shorter times, the coercivity has been reduced as compared to Fe-Al alloys of similar compositions, whereas for longer times, an increase in the coercivity due to induced strains and defects has been observed.

G. Rogl, A. Grytsiv, J. Buršík, J. Horky, R. Anbalagan, E. Bauer, R.Ch. Mallik, P. Rogl, M. Zehetbauer : Changes in microstructure and physical properties of skutterudites after severe plastic deformation. Physical Chemistry Chemical Physics 17 (2015) 3715-3722
P. Souček, V. Buršíková, L. Zábranský, J. Buršík, P. Vašina : Deposition of Hard Yet Moderately Ductile MoBC Coatings by p-DC Magnetron Sputtering. Joint Annual Meeting of the Slovak Silicate Scientific-Technological Society & Workshop Processing and Properties of Advanced Ceramics: Book of Extended Abstracts 1 (2015) 32-35. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015: Book of Contributed Papers 1 (2015) 68-71.
O. Zobač, J. Sopoušek, V. Vykoukal, J. Buršík, P. Roupcová : Chemical wet synthesis and characterization of Copper-Silver nanoparticles. Nanocon 2014: 6th International Conference (2015) 152-157.
2014
J. Buršík, V. Buršíková, M. Svoboda, P. Král, J. Dvořák, V. Sklenička: Microstructure and Local Mechanical Properties of Cu-Co Alloys after Severe Plastic Deformation, Key Eng. Mater. 586 (2014) 100-103
J. Buršík, P. Král, M. Svoboda, J. Dvořák and V. Sklenička: Nanoindentation and microstructural study of Cu-Co alloys after severe plastic deformation. Key Engineering Materials 592-593 (2014) 720-723.
J. Sopousek, J. Vrestal, J. Pinkas, P. Broz, J. Bursik, A. Styskalik, D. Skoda, O. Zobac, J. Lee: Cu–Ni nanoalloy phase diagram – Prediction and experiment. Calphad 45 (2014) 33-39.
J. Mrázek, M. Surýnek, S. Bakardjieva, J. Buršík, I. Kašík: Synthesis and crystallization mechanism of europium-titanate Eu2Ti2O7, Journal of Crystal Growth 391 (2014) 25-32
L. Zábranský, V. Buršíková, P. Souček, P. Vašina, T. Gardelka, P. Sťahel, O. Caha, V. Peřina, J. Buršík: Study of the thermal depedence of mechanical properties, chemical composition and structure of nanocomposite TiC/a-C:H coatings. Surface a Coatings Technology 242 (2014) 62-67.
O. Zobač, J. Sopoušek, J. Buršík, A. Zemanová, P. Roupcová:
Experimental study of the Sb-Sn-Zn alloy system,
Metallurgical and materials transactions 45A (2014) 1181-1188
J. Wind, O. Romaniv, G. Schöllhammer, J. Buršík, H. Michor, G. Giester, P. Rogl: The systems tantalum(niobium)-cobalt-boron. Journal of phase equilibria and diffusion 35 (2014) 43-85.
V. Buršíková, J. Buršík, L. Zábranský, P. Vašina, P. Soušek, V. Peřina: Study of the nanoindentation induced defects in nanocomposite n-TiC/a-C:H films. Key engineering materials 606 (2014) 159-162
L. Falat, L. Čiripová, J. Kepič, J. Buršík, I. Podstranská: Correlation between microstructure and creep performance of martensitic/austenitic transition weldment in dependence of its post-weld heat treatment. Engineering failure analysis 40 (2014) 141-152
J. Sopoušek, J. Pinkas, P. Brož, J. Buršík, V. Vykoukal, D. Škoda, A. Stýskalík, O. Zobač, J. Vřešťál, A. Hrdlička, J. Šimbera: Ag-Cu colloid synthesis: Bimetallic nanoparticle characterisation and thermal treatment. Journal of Nanomaterials 2014 (2014) 1-13.
F. Kováč, I.Petryshynets, J.Buršík, M. Sopko: Influence of new system nano-inhibitors on the abnormal grain growth with goss crystallografic orientation of silicon steels. Materials Science Forum 783-786 (2014) 2579-2584.
R. Žemlička, M. Jílek, P. Vogl, P. Souček, V. Buršíková, J. Buršík, P. Vašina: Understanding of hybrid PVD-PECVD process with the aim of growing hard nc-TiC/a-C:H coatings using industrial devices with a rotating cylindrical magnetron. Surface & Coatings Technology 255 (2014) 118-123.
P. Souček, T.Schmidtová, L. Zábranský, V Buršíková, P. Vašina, O.Caha, J. Buršík, V. Peřina, R. Mikšová, Y.T. Pei, J.Th.M. De Hosson : On the control deposition proces for enhanced mechanical properties of nc-TiC/a-C:H coatings with DC magnetron sputtering at low or high ion flux. Surface & Coatings Technology 255 (2014) 8-14.
J. Štrof, J. Pavlů, U.D. Wdowik, J. Buršík, M. Šob, J. Vřešťál:
Laves phases in the V-Zr system below room temperature: Stability analysis using ab initio results and phase diagram,
Calphad 44 (2014) 62-69
2013
P. Brož, A. U. Khan, H. Niu, X.-Q. Chen, D. Li, J. Vřešťál, J. Buršík, P. Rogl: The system Ta-V-Si: Thermodynamic modeling. J. Sol. State Chem. 199 (2013) 171-180.
Z. Malik, A. Grytsiv, P. Rogl, G. Giester, J. Buršík: Phase relations and structural features in the system Ni-Zn-B. J. Solid State Chem. 198 (2013) 150-161.
2012
Kratochvíl, P. - Dobeš, Ferdinand - Pešička, J. - Málek, P. - Buršík, Jiří - Vodičková, V. - Hanus, P.
Microstructure and high temperature mechanical properties of Zr-alloyed Fe3Al-type aluminides: The effect of carbon.
Materials Science and Engineering A-Structural materials. Roč. 548, JUN (2012), s. 175-182. ISSN 0921-5093
Souček, P., Schmidtová, T., Zábranský, L., Buršíková, V., Vašina, P., Caha, O., Jílek, M., El Mel, A., Tessier, P.-Y., Schäfer, J., Buršík, J., Peřina, V., Mikšová, R.: Evaluation of composition, mechanical properties and structure of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by balanced magnetron sputtering. Surf. Coat. Technol. 211 (2012) 111-116
Milcheva, N., Brož, P., Buršík, J., Vassilev, G.P.: Thermochemical and phase diagram studies of the Bi-Ni-Sn system. Thermochimica Acta 534 (2012) 41-50
Meduňa, M., Caha, O., Buršík, J.: Studies of influence of high temperature preannealing on oxygen precipitation in CZ Si wafers. J. Cryst. Growth. 348 (2012) 53-59
Meduňa, M., Růžička, J., Caha, O., Buršík, J., Svoboda, M.: Precipitation in silicon wafers after high temperature preanneal studied by X-ray diffraction methods. Physica B 407 (2012) 3002-3005
Sopoušek, J., Buršík, J., Zálešák, J., Pešina, Z.: Silver nanoparticles sintering at low temperature on a copper substrate: in situ characterisation under inert atmosphere and air. J. Min. Metall. B 48 (2012) 63-71
Buršík, J., Buršíková, V., Pešina, Z., Sopoušek, J.: Mechanical properties and microstructure of model lead-free joints for electronics made with use of nanopowders. Chem. Listy 106 (2012) 390-392
Khan, A.U., Brož, P., Niu, H., Buršík, J., Grytsiv, A., Chen, X.-Q., Giester, G., Rogl, P.: The system Ta-V-Si: Crystal structure and phase equilibria. J. Sol. State Chem. 187 (2012) 114-123
Khan, A.U., Buršík, J., Rogl, P.: Phase relations and crystal structures in the system Ta-V-Ge. Dalton Trans. 41 (2012) 6206-6214
L. Zábranský, V. Buršíková, J. Buršík, P. Vašina, P. Souček, O. Caha, M. Jílek, V.Peřina: Study of the indentation response of nanocomposite n-TiC/a-C:H coatings. Chem. Listy 106 (2012) 1508-1511.
Sopoušek, J., Vřešťál, J., Zemanová, A., Buršík, J.: Phase diagram prediction and particle characterization of Sn-Ag nano alloy for low melting point lead-free solders. J. Min. Metall. B 48 (2012) 419-425
2011
V. Rothová, Jiří Buršík and Milan Svoboda: Influence of the Apparent Bulk Diffusion on the Grain Self-Diffusivities in Nickel. METAL 2011 Conference Proceedings, 2011.
J. Buršík: Elastic parameters of various rafted structures of model Ni-base alloys. Key Engineering Materials 465 (2011) 85-88.
J. Sopoušek, J. Buršík, J. Zálešák, V. Buršíková, P. Brož: Interaction of Silver Nanopowder with Copper Substrate. Science of Sintering 43 (2011) 33-38.
J. Buršík: Modelling of hardness distribution curves obtained on two-phase materials by grid indetation technique. Chem. Listy 105 (2011) s660-s663.
J. Buršík, J. Sopoušek, V. Buršíková, A. Stýskalík, D. Škoda: Characterization of sintered Ag nanopowder joints using nanoindentation tests. Chem. Listy 105 (2011) s777-s778.
A.U. Khan, J. Buršík, A. Grytsiv, V. Pomjakushin, H. Effenberger, P. Rogl: Crystal structure of tau5-TiN(2-x)Al(5) (x=0.48) and isotypic {Zr,Hf}Ni(2-x)Al(5-y). Intermetallics 19 (2011) 1340-1347.
Stratil, L., Hadraba, H., Bursik, J., Dlouhy, I.: Comparison of microstructural properties and Charpy impact behaviour between different plates of the Eurofer97 steel and effect of isothermal ageing; Journal of Nuclear Materials, Volume 416, Issue 3, 30 September 2011, pp. 311-317.
2010
V. Rothová, M. Svoboda and J. Buršík: Grain Boundary Self-Diffusion in Nickel: Comparison of Theoretical and Experimental Diffusivities. METAL 2010 Conference Proceedings, 2009. (Contribution released without the attendance)
V. Rothová, J. Buršík and M. Svoboda: Inluence of Lattice Defects on Grain Boundary Self-Diffusion in Nickel. METAL 2010 Conference Proceedings, 2009. (Contribution released without the attendance)
P. Klapetek, J. Bujdák, J. Buršík: Near-field scanning optical microscopy local luminescence studies of rhodamine dye. Central European Journal of Physics 8 (2010) 312-317.
2009
V. Rothová, M. Svoboda and J. Buršík: The Effect of Annealing Conditions on Grain Growth and Microstructure in Nickel. METAL 2009 Conference Proceedings, 2009, 473. (Presented as poster)
V. Rothová, J. Buršík and M. Svoboda: Control of Intergranular Oxidation of Thermal Treatment. METAL 2009 Conference Proceedings, 2009, 465. (Presented as poster)
M. Svoboda, J. Buršík, J. Janovec, M. Kriška, M. Kusý, P. Švec: Microstructure of a ternary Al-Pd-Rh alloy. Int. J. Mat. Res. 100 (2009) 424-427.
J. Buršík, P. Brož: Constitution of Ni–Al–Ti system studied by scanning electron microscopy. Intermetallics 17 (2009) 591-595
P. Priputen, M. Kusý, M. Kriška, R. Lipka, E. Illeková, P. Švec, J. Buršík, M. Svoboda, J. Dolinšek, J. Janovec:
Characterization of phases in complex metallic alloys Al73Mn27−xFex (x = 2, 4 and 6). Intermetallics 17 (2009) 1047-1051
M. Meduňa, O. Caha, J. Kuběna, A. Kuběna, J. Buršík: Homogenization of CZ Si wafers by Tabula Rasa annealing, Physica B: Condensed Matter, Volume 404, Issues 23-24, 15 December 2009, Pages 4637-4640
2008
V. Rothová, J. Buršík and M. Svoboda: Grain Growth in Technical Nickel. METAL 2008 - 17th International Metallurgical & Material Conference, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, May 13-15 2008, CD-ROM.
V. Rothová, M. Svoboda and J. Buršík: Grain Boundary Self-Diffusion in Technical Nickel 4. The effect of Sample Pre-Annealing. METAL 2008 - 17th International Metallurgical & Material Conference, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, May 13-15 2008, CD-ROM.
P. Klapetek, J. Buršík, M. Valtr, J. Martinek, Near-field scanning optical microscope probe analysis.
Ultramicroscopy 108 (2008) 671-676.
P. Klapetek, J. Buršík, Near-field scanning optical microscopy studies of thin film surfaces and interfaces. Applied Surface Science 254 (2008) 3681-3684.
J. Popovič, P. Brož, J. Buršík, Microstructure and phase equilibria in the Ni-Al-W system. Intermetallics 16 (2008) 884-888.
L. Kahalova, M. Kusy, J. Buršík, M. Svoboda, E. Illekova, P. Svec, J. Dolinsek, J. Janovec. Microstructure evolution of an Al-Pd-Co alloy. Metallic Materials 2008; 46:221-227.
M. Kriška, M. Kusý, E. Illeková, J. Buršík, M. Svoboda, P. Švec, J. Dolinšek, J. Janovec. Characterization of a ternary Al-Pd-Rh alloy. Materials Characterization 2008; 59:1594-1599.
2007
V. Rothová, J. Buršík, M. Svoboda and J. Čermák: Grain Boundary Self-Diffusion in Nickel 3. The Effect of Sample Purity. METAL 2007 - 16th International Metallurgical & Material Conference, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, May 22-24 2007, CD-ROM.
B. Zlámal, R. Foret, J. Buršík, M. Svoboda: Microstructural Stability of Dissimilar Weld Joint of Creep-Resistant Steels with Increased Nitrogen Content at 500 – 900 °C. Defect and Diffusion Forum 263 (2007) 195-200.
J. Buršík. Atomistic simulation of processes in Ni-base alloys with account for local relaxations. Materials Science and Engineering 2007; A462:149-152.
P. Klapetek, J. Buršík. Artefacts in Near-Field Optical Microscopy. Journal of Physics: Conference Series 2007; 61:570-575.
2006
V. Rothová, M. Svoboda, J. Buršík and J. Čermák: Autodifúze niklu po hranicích zrn 1. Vliv způsobu přípravy vzorku. METAL 2006 - 15th International Metallurgical & Material Conference, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, May 23-25 2006, CD-ROM.
V. Rothová, M. Svoboda, J. Buršík and J. Čermák: Autodifúze niklu po hranicích zrn 2. Vliv tepelného zpracování. METAL 2006 - 15th International Metallurgical & Material Conference, Hradec nad Moravicí, Czech Republic, May 23-25 2006, CD-ROM.
V. Rothová, J. Buršík, M. Svoboda and J. Čermák: Grain Boundary Self-Diffusion in Nickel. D&T '06 IXth Seminar on Diffusion and Thermodynamics of Materials Book of Abstracts, 2006, p. 53.
J. Buršík, P. Brož and J. Popovič: Microstructure and phase equilibria in Ni-Al-Cr-Co alloys. Intermetallics 14 (2006) 1257-1261.
P. Klapetek, I. Ohlídal and J. Buršík: Application of scanning thermal microscopy in analysis of the geometry of patterned structures. Surface and Interface Analysis 38 (2006) 383-387.
2005
V. Rothová and J. Buršík: Nanodiffusion 2. Anomalous Diffusion in Coarse-Grained Mg-2Al. Proceedings NANO '05, Brno, Czech Republic, November 8-10, 2005, p. 326.
J. Buršík: Effect of ordering on the elastic parameters of multicomponent Ni-based systems. Materials Science Forum 482 (2005) 147-150.
J. Sopoušek, J. Buršík and P. Brož: Experimental and theoretical study of redistribution of alloying elements in Ni-based weld joints at high temperatures. Intermetallics 13 (2005) 872-878.
P. Brož, J. Buršík, Z. Stará: Phase equilibria in the Ni-Al-W system at 900 °C. Monatshefte Fur Chemie 136(2005) 1915-1920.
P. Klapetek, I. Ohlídal and J. Buršík. Scanning thermal microscopy - theory and applications. Fine Mechanics and Optics 50 (2005) 327-329.
2004
J. Buršík: Quantitative analysis of atomic configurations of two-phase Ni-based alloys generated by Monte Carlo simulation. Journal of Alloys and Compounds 378 (2004) 66-70.
R. Picha, P. Brož and J. Buršík: Phase equilibria in the Ni-Al-Cr-Ti system at 1000 and 1100 °C. Journal of Alloys and Compounds 378 (2004) 75-78.
V. Buršíková, J. Buršík and V. Navrátil: Study of the fracture of coating/substrate systems. Engineering Mechanics. 11 (2004) 361-365.
J. Buršík. Analytical electron microscopy of Ni-based alloys: adjustment of parameters for standardless quantification. Acta Metallurgica Slovaca 10 (2004) 461-465.
J. Buršík. Phase equilibria in Ni-Al-Cr-Co-W-Re system: modelling and experiments. Archives of Metallurgy and Materials 49 (2004) 505-518.
J. Buršík, V. Buršíková, V. Navrátil and K. Milička. Effect of the creep deformation on the microstructure and indentation response of leaded brass. Acta Metallurgica Slovaca 10 (2004) 829-831.
2003
J. Buršík and G. C. Weatherly: Analytical Electron Microscopy of InP/(InGa)As Heterogeneous Structures. Materials Chemistry and Physics 81 (2003) 253-256.
J. Buršík, P. Brož and R. Picha: Microstructural and phase equilibria study in the Ni-Al-Cr-W system at 1173 and 1273 K. Intermetallics 11 (2003) 483-490.
2002
P. Brož, M. Svoboda, J. Buršík, A. Kroupa, J. Havránková: Theoretical and experimental study of the influence of Cr on the gamma + gamma prime phase field boundary in the Ni-Al-Cr system, Materials Science and Engineering A325 (2002) 59-65.
J. Buršík, M. Svoboda: A HREM and analytical STEM study of precipitates in AZ 91 magnesium alloy, Mikrochimica Acta 139 (2002) 39-42.
P. Brož, J. Buršík, M. Svoboda, A. Kroupa: Theoretical and experimental study of the gamma and gamma prime equilibrium in Ni-based superalloys, Materials Science and Engineering A324 (2002) 28-33.
A. Kroupa, J. Buršík, M. Svoboda, J.K. Chen, G.C. Weatherly: Phase transformations and phase equilibria in Ti-25V-N system at 1200 C, Materials Science and Technology 18 (2002) 13-20.
2001
J. Havránková, J. Buršík, A. Kroupa, P. Brož: Experimental study and thermodynamic assessment of the Ni-Al-Cr-Mo system at 1173 K, Scripta Materialia 45 (2001) 121-126.
A. Holm, J. Buršík, D.V. Malakhov, Y. Wang, G.C. Weatherly, G.R. Purdy: Coherent diffusion in InGaAsP hetrostructures, Defectand Diffusion Forum 194-199 (2001) 767-772.
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institut


H2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
18. 05. 2018