test
Úvod
Experimentální a teoretický výzkum je prováděn s cílem získání nových poznatků o vztahu mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi pokročilých materiálů za zvýšených a vysokých teplot, umožňujících zvýšit provozní teploty komponent vysokoteplotních zařízení. Probíhající výzkum je soustředěn na popis mikrostrukturních změn a identifikaci procesů deformace a porušování při creepu těchto materiálů, poskytujících možnost dalšího vývoje nových materiálů s vyššími žárupevnými charakteristikami. Zvláštní pozornost je věnována predikci životnosti exploatovaných materiálů.
Následující problémy byly či jsou studovány v posledních pěti letech:
  • creepová pevnost pokročilých martenzitických 9-12%Cr ocelí,
  • mikrostruktura, vlastnosti a aplikace gamma – TiAl intermetalik,
  • creepové vlastnosti zirkoniových slitin pro povlakové trubky,
  • vysokoteplotní creep superslitin na bázi niklu a kobaltu,
  • výzkum creepového chování kompozitů s kovovou matricí (MMCs),
  • creepové chování a mikrostruktura ultrajemnozrnných kovů a slitin připravených intenzivní plastickou deformací (ECAP),
  • modelování mikrostrukturních procesů a vysokoteplotních vlastností pokročilých žárupevných materiálů,
  • popis mechanismů creepového porušování a vývoj metod predikce creepové životnosti materiálů.
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institut


H2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
18. 05. 2018