test
Vybavení
Elektromechanický zkušební stroj ZWICK Z50
Univerzální zkušební systém se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky v tahu, v tlaku, ohybu pro širokou škálu materiálů zejména pro polymery, kovy, keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot.
Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem
Univerzální zkušební systém je používán převážně pro ohybové a tlakové experimenty keramik a keramických kompozitů při pokojové teplotě.
Vysokoteplotní měření elastických vlastností IMCE HT1600
Systém umožňuje nedestruktivní rezonanční metodou získat teplotní závislost elastických vlastností materiálu.
Zkušební systém pro vysokoteplotní zkoušky
Zkušební systém je určen pro zkoušky za teplot až do 1600°C. Zkoušky kovů, keramik a komppozitů lze provádět ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou argonu.
Instrumentované rázové kladivo Zwick/Roell B5113.303 (50 J)
Záznam síly a úhlu pomocí měřícího PC, Výměnné instrumentované a neinstrumentované kyvadla od 0.5J do 50J. Přípravky pro dynamickou zkoušku tahem. Průběh porušování může být sledován pomocí vysokorychlostní kamery Olympus i-SPEED 3 s extrémně vysokou citlivostí a rychlostí až do 150 000 snímků za sekundu.
Konfokální mikroskop Olympus LEXT OLS3100 s AFM modulem
Mikroskop určený k dokumentaci výbrusů a lomových ploch včetně 3D rekonstrukce povrchu umožnujícího další geometrické analýzy.
Zkušenbí stroj pro malé síly MTS Tytron 250
Snímač síly ± 250 N, max. rychlost zatěžování 0.5 m/s. Přípravky pro zkoušky tahem, tří a čtyř bodovým ohybem.
Elektromechanický počítačem řízený zkušební stroj ZWICK Z2.5 vybavený tvrdoměrnou hlavou ZHU0.2 a optikou
Snímač síly stroje +2.5 kN. Mikro-tvrdoměrná hlava je vybavená instrumentovanou zkouškou dle Vickerse, Knoopa a univerzální mikro-tvrdostí s maximálním zatížením 200 N a rozlišením polohy indentoru 20 nm.
ESPI Q-300 systém Dantec Dynamics
Měřicí metoda na bázi koherenční zrnitosti (ESPI) pro velmi citlivou analýzu deformací.
INSTRON E3000 s lineárním motorem
Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (200 Hz a více). Maximální síla pro dynamické testování je ±3000 N a pro statické testování ±2100 N. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.
Analytické přesné váhy DENVER Summit
Analytické váhy Denver Summit jsou využitelné i pro vážení malých vzorků s přesností na 0,1 mg. Souprava Density Kit rozšiřuje možnosti váhy o měření hustoty.
Aparatura Dakel IPL
pro 4 kanálové kontinuální snímání akusticko emisních událostí s měřícím a vyhodnocovacím systémem.
Nedestruktivní měření elastických konstant.
Aparatura pro nedestruktivní měření elastických vlastností materiálů.
Přesná lineární pila Buehler ISOMET 5000
Pila umožňuje přesné dělení velmi tvrdých materiálů za použití diamantových kotoučů různých velikostí.
Padostroj
zkouška padajícím závažím dle ASTM.
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institut


H2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
25. 09. 2018