test
Konference
CoACH Workshop and meeting
01. - 05. 02. 2016
ÚFM (Žižkova 22, Brno) přednášková místnost 5.patro
Víceúrovňový design pokrokových materiálů
29. 11. 2012
Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno
8. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční podporou.
GlaCERCo Workshop
08. - 09. 02. 2012
ÚFM AVČR v.v.i., Žižkova 22, Brno
Workshop se bude konat na ÚFM Brno, Žižkova 22 v přednáškovém sále na pátém patře.
Další informace lze nalézt na GlaCERCo web
Víceúrovňový design pokrokových materiálů
01. - 02. 12. 2011
Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno
7. konference doktorandů Víceúrovňový design pokrokových materiálů pořádané v rámci stejnojmenného doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 106/09/H035 a s jeho finanční podporou.
Víceúrovňový design pokrokových materiálů
02. 12. 2010
ÚFM AV ČR Brno
Konference „Víceúrovňový design pokrokových materiálů“ je organizována doktorandy materiálových věd a příbuzných oborů v rámci projektu GAČR č. 106/09/H035, který navazuje na podobně zaměřený a úspěšně řešený projekt v letech 2005 – 2008.
Křehký lom 2010
04. - 05. 11. 2010
Brno
Tradiční seminář spojený několik desetiletí se skupinou Křehký lom. Seminář bude věnován standardnímu programu tj. lomu ocelí. Současně, s ohledem na úspěšné setkání k lomu méně konvenčních materiálů, zejm. keramik, kompozitů s křehkou matricí a intermetalik, bude seminář věnován i této problematice.
Lze se zúčastnit s příspěvkem v některé z uvedených oblastí nebo jen poslouchat: Moderní metody a přístupy ke zkoušení křehkých materiálů; mechanika a mikromechanismy křehkého porušení v ocelích keramikách, v kompozitech s keramickou matricí, intermetalikách apod.; lokální přístup; mikrostrukturní aspekty a mikromechanismy křehkého lomu; modely a predikce křehkého lomu apod.
Ze semináře bude vydán sborník recenzovaných příspěvků.
European Conference on Fracture (ECF17)
02. - 05. 09. 2008
Brno, Česká republika
Víceúrovňový design pokrokových materiálů
29. - 30. 11. 2007
Učebna AVC, JD 259, VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba
Konference je organizovaná členy doktorského týmu projektu GAČR č. 106/05/H008 a konaná pod záštitou pracovišť ÚFM AVČR Brno, FSI VUT v Brně, PřF MU Brno a FMMI TU Ostrava.
Křehký lom 2007
31. 10. - 01. 11. 2007
Brno
Tradiční seminář spojený několik desetiletí se skupinou Křehký lom. První den (středa 31.10. 2007) bude věnován standardnímu programu těchto tradičních seminářů – lomu ocelí. Současně, s ohledem na minulé úspěšné setkání k lomu méně konvenčních materiálů, zejm. keramik, kompozitů s křehkou matricí a intermetalik, bude druhý den věnován právě této problematice (čtvrtek 1.11. 2007).
Lze se zúčastnit s příspěvkem v některé z uvedených oblastí nebo jen poslouchat: Moderní metody a přístupy ke zkoušení křehkých materiálů; mechanika a mikromechanismy křehkého porušení v ocelích keramikách, v kompozitech s keramickou matricí, intermetalikách apod.; lokální přístup; mikrostrukturní aspekty a mikromechanismy křehkého lomu; modely a predikce křehkého lomu apod.
Ze semináře bude vydán sborník recenzovaných příspěvků.
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institut


H2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
25. 09. 2018