test
You are trying to view a page which probably comes from an earlier version of our website. Unfortunately, this site is no longer available at this link.


Adresa stránky, kterou se pokoušíte zobrazit, pravděpodobně pochazí ze starší verze našich webových stránek. Bohužel stránka již dále není pod tímto odkazem dostupná.
Information leaflet
download pdf (1,3MB)central european institute of technologyH2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Last update
19. 10. 2018