test
Úvod
Cílem výzkumné skupiny Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů bude výzkum vlastností vybraných pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře, studium mechanizmů degradačních procesů pokročilých materiálů v podmínkách stimulujících podmínky provozní, testování aplikačních možností pokročilých materiálů a návrhy nových materiálů a predikce jejich životnosti teoretickými a výpočetními metodami.
Na základě postupného prohlubování poznání vztahu mezi mikrostrukturou a vlastnostmi je možné optimalizovat jak mikrostrukturu, tak vlastnosti a konstruovat materiály zcela nové. Výzkum bude koncentrován v těchto speciálních laboratořích:
 • Laboratoř mechanických vlastností za vysokých teplot
 • Laboratoř únavových vlastností
 • Laboratoř křehkého porušení
 • Laboratoř difúze a termodynamiky
 • Laboratoř struktury fází
 • Informační leták
  ke stažení v pdf (1,3MB)  středoevropský technologický institut


  H2020-MSCA-ITN-2014-ETN
  Poslední změna
  18. 05. 2018