test

Pro získání více informací, klikněte na vybraný blok organizačního schématu.

Ředitel:
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Tel.:
+420 541 212 286
+420 532 290 464
Email:

Sekretariát ředitele:
Alexandra Orságová
Tel.:
+420 532 290 463
Email:
Zástupce ředitele:
RNDr. Milan Svoboda, CSc.
Tel.:
+420 532 290 474
Email:
Vedoucí odd. CEITEC ÚFM:
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Tel.:
+420 532 290 358
Email:

Asistentka vedoucího oddělení:
Pavla Kučerová
Tel.:
+420 532 290 377
Email:

Finanční manažer:
Ing. Ondřej Bureš
Tel.:
+420 532 290 370
Email:

Projektový manažer:
Ing. Michal Zouhar
Tel.:
+420 532 290 494
Email:

Projektový manažer:
Ing. Jana Ševčíková
Tel.:
+420 532 290 416
Email:
Vedoucí odd. mechanických vlastností:
doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
Tel.:
+420 532 290 415
Email:

Sekretářka:
Bc. Dana Matějová
Tel.:
+420 532 290 416
Email:
Vedoucí technicko hospodářského odd.:
Ing. Hana Maděrová
Tel.:
+420 532 290 497
Email:

Odborný asistent:
Ing. Petr Farmačka
Tel.:
+420 532 290 496
Email:


Vedoucí oddělení struktury:
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
Tel.:
+420 532 290 434
Email:

Sekretářka:
Věra Dušková
Tel.:
+420 532 290 417
Email:
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institutH2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
18. 05. 2018