test
Multimediální prezentace
Virtuální prohlídka vybranými laboratořemi ústavu společně se základními informacemi o jednotlivých zařízeních Vás zve k návštěvě.


Rychlost, efektivita, spolehlivost to jsou požadavky na dopravní, výrobní, či jiná zařízení moderní doby. Aby mohly být tyto požadavky splněny, musí být součásti těchto zařízení vyrobeny z kvalitních materiálů. Náš výzkum se soustředí na nové kovové i nekovové materiály, které by tento trend zvládly.


Významnou mezinárodní konferenci ICSMA 17 uspořádali pracovníci ÚFM

Prestižní mezinároní konference "ICSMA 17 - 17th International Conference on the Strength of Materials" byla uspořádána pracovníky ÚFM. Konala se 9.–14. srpna 2015 v prostorách BVV. Zajímavé momenty z průběhu konference jsou prezentovány v následujícím spotu.


Budoucnost skleněných a keramických materiálů

Ve skupině křehkého lomu jsou dlouhodobě zkoumány možnosti přípravy mechanicky odolných materiálů, které by mohly sloužit jako náhrada tvrdých tkání v lidském těle. V rámci projektu GlaCERCo se tomuto tématu věnuje velká pozornost a díky spolupráci s partnery se dostavují i výsledky. Uvedené video poskytuje ucelený pohled na danou problematiku.


Krajní meze - Lovci záhad

ÚFM je koproducentem dílu Krajní meze úspěšného vědecko-populárního pořadu Lovci záhad. Trhliny a porušení materiálů jsou častou příčinou velkých havárií. Našim cílem je výzkum materiálů a vývoj postupů, které pomohou těmto událostem předcházet.


FameLab - národní kolo

V roce 2012 se Jan Klusák ze skupiny vysokocyklové únavy zúčastnil soutěže FameLab a stal se jejím národním vítězem.


FameLab - mezinárodní kolo

Se svým vystoupením se zúčastnil mezinárodního finále v anglickém Cheltenhamu.


Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institutH2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
19. 01. 2018