test
Multimediální prezentace
Virtuální prohlídka vybranými laboratořemi ústavu společně se základními informacemi o jednotlivých zařízeních Vás zve k návštěvě.


Žijeme ve světě materiálů, které na ÚFM studujeme a vyvíjíme.


V rámci Strategie AV21 vedeme program Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů, kterým podporujeme přesun výsledků výzkumu do praxe.


Rychlost, efektivita, spolehlivost to jsou požadavky na dopravní, výrobní, či jiná zařízení moderní doby. Aby mohly být tyto požadavky splněny, musí být součásti těchto zařízení vyrobeny z kvalitních materiálů. Náš výzkum se soustředí na nové kovové i nekovové materiály, které by tento trend zvládly.


Významnou mezinárodní konferenci ICSMA 17 uspořádali pracovníci ÚFM

Prestižní mezinároní konference "ICSMA 17 - 17th International Conference on the Strength of Materials" byla uspořádána pracovníky ÚFM. Konala se 9.–14. srpna 2015 v prostorách BVV. Zajímavé momenty z průběhu konference jsou prezentovány v následujícím spotu.


Budoucnost skleněných a keramických materiálů

Ve skupině křehkého lomu jsou dlouhodobě zkoumány možnosti přípravy mechanicky odolných materiálů, které by mohly sloužit jako náhrada tvrdých tkání v lidském těle. V rámci projektu GlaCERCo se tomuto tématu věnuje velká pozornost a díky spolupráci s partnery se dostavují i výsledky. Uvedené video poskytuje ucelený pohled na danou problematiku.


Krajní meze - Lovci záhad

ÚFM je koproducentem dílu Krajní meze úspěšného vědecko-populárního pořadu Lovci záhad. Trhliny a porušení materiálů jsou častou příčinou velkých havárií. Našim cílem je výzkum materiálů a vývoj postupů, které pomohou těmto událostem předcházet.


FameLab - národní kolo

V roce 2012 se Jan Klusák ze skupiny vysokocyklové únavy zúčastnil soutěže FameLab a stal se jejím národním vítězem.


FameLab - mezinárodní kolo

Se svým vystoupením se zúčastnil mezinárodního finále v anglickém Cheltenhamu.


Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institutH2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
18. 05. 2018