test
Obecné informace
Hlavním cílem Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce (ÚFM AVČR, v. v. i.) je objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.
Výzkumné skupiny
Aktuality
8. 6. 2017 - Vědeckopopularizační přednášky v regionech
24. 4. 2017 - Významná publikace prof. Mojmíra Šoba
23. 1. 2017 - Prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc. dr.h.c. byl oceněn čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách
Konference
17. - 22. 09. 2017 Symposium D8 (Ab initio models for thermodynamic and elastic properties of advanced materials) at the EUROMAT 2017 organized by Prof. Sergei Dudarev (University of Oxford, UK) and Dr. Martin Friak
Informační leták
ke stažení v pdf (1,3MB)středoevropský technologický institut


H2020-MSCA-ITN-2014-ETN
Poslední změna
21. 07. 2017