test
Expertízy a poradenství
Ústav provádí expertní činnosti a poradenství v následujících oblastech materiálového výzkumu:
Elektrické, magnetické a transportní vlastnosti
Výpočty elektronové struktury z prvních principů.
Fázová a strukturní analýza materiálů na základě měření rtg. difrakce a Mössbauerovy spektroskopie.

Na pracovišti jsou k dispozici zařízení, která umožňují provádět následující unikátní měření a zpracování materiálů:
 • Měření magnetických parametrů v magnetometru s vibrujícím vzorkem -278 – 800 °C
 • Teplotní závislost elektrického odporu v teplotním intervalu 20 – 800 °C
 • Tepelné zpracování malých vzorků v řízené atmosféře a vysokém vakuu 20 – 800 °C
 • Nízkocyklové únavové vlastnosti materiálů
 • Stanovení parametrů charakterizujících nízkocyklovou únavu materiálů při pokojové teplotě, při snížených teplotách do -195 °C a při zvýšených teplotách do 950 °C.
 • Určení relevantních parametrů životnosti materiálů při cyklování s prodlevami pro posouzení interakce únavy a creepu.
 • Analýza iniciace a počátečního šíření únavových trhlin v materiálech. Stanovení kinetických parametrů šíření krátkých únavových trhlin.
 • Analýza vývoje únavového poškození a odporu materiálu proti cyklickému namáhání. Analýza hysterezní smyčky a určení efektivní a interní komponenty cyklického napětí.
 • Analýza havarijních stavů strojů a konstrukcí zatěžovaných v provozu proměnnými silami.
 • Detekce a identifikace trhlin i fraktografie únavových lomů. Určení místa iniciace trhlin a původu trhlin, směrů a rychlosti šíření trhlin z fraktografické analýzy lomové plochy.
 • Posouzení zbytkové životnosti na základě zátěžné historie.
 • Posouzení bezpečnosti konstrukcí s trhlinami podrobených cyklickému namáhání.
 • Informační leták
  ke stažení v pdf (1,3MB)  středoevropský technologický institut  H2020-MSCA-ITN-2014-ETN
  Poslední změna
  19. 06. 2018